Det låga golvets villkor

2010-04-26

Att stadgeefterlevnad inte är det intresse som man odlar flitigast i Västerhaninge Socialdemokratiska Förening, det torde ju vara ett understatement av rang. Man kan ju ofta annars inbilla sig att det högsta beslutande organet i föreningssammanhang är en förenings årsmöte, vilket utser olika ledamöter till olika uppdrag.

Detta gäller alldeles uppenbarligen inte i den i ovan nämnda Socialdemokratiska föreningen, där istället uppenbarligen ordföranden på inrådan, eller på eget bevåg, helt har valt att ifrångå vad som stadgas i detta.

Att individen skulle har rätt att anse något och fritt ge uttryck för detta är en grundlagsskyddad rättighet som alldeles uppenbarligen inte gäller i denna förening som dessutom är en förening som verkar inom det demokratiska systemets fundamenta. Aldous Huxley uttryckte saken, den verkligt effektiva totalitära staten består av en befolkning av slavar som inte måste tvingas, därför att de älskar sin träldom. De har lärt sig att älska det av samhället reglerade intellektuella tänkandet i skolorna, kyrkorna, och media.

Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram