Pengar och deras varande

2010-03-10

Pengar och värde är rent faktiskt inte vad många egentligen tror och uppfattar att detta är.

Alla pratar ju visserligen om pengar, men hur är egentligen dessa pengar skapade? Och hur får och behåller sedan dessa pengar det värde som de sägs beskriva? En grundläggande och mycket vanlig vanföreställning i detta är att ekonomi främst handlar om pengar, därför är det viktigt att påminna om det faktumet att ekonomi kan finnas utan pengar, men att pengar  helt saknar sitt värde utan en ekonomi i botten som pengarna skall relateras till, så att ekonomi är pengar det är ju egentligen fel, pengar är främst ett verktyg för att lättare kunna bedriva handel med varor, och vidare att lättare kunna mäta och översätta olika varors värde till ett gemensamt språk för handel.

Pengar skapades förr i tiden genom att värdefull metall präglades till mynt, och att denna halt av metallen ifråga garanterades med en stämpel eller ett sigill, gärna med kungens bild. På det sättet kunde samhället på 1800-talet, till och med skapa vad som av några anges vara så åtråvärt i dag, nämligen en europeisk valuta.

Guld kunde dock emellertid inte utvinnas i en takt med de industriella ekonomiernas ökade behov av en penningmängd, och ännu mindre var det nog i takt med bankirernas redan då upplevda behov, och detta medförde att exempelvis guldmyntfoten alltså blev till en gyllene boja för tillväxten.

England övergav, eller kanske snarare lyckades fly undan bojan(värdegarantin) som guldmyntfoten utgjorde 1931, vilken alltså tidigare garanterade den skapade valutans motvärde i guld, alltså att valutan stod stadigt fäst på en fot av guld, och detta exempel följdes givetvis inom kort av andra länder.

Detta undflyende tog sig alltså inte på något sätt sitt rum slumpvis, i samband med att Bank of International Settlements (BIS), Internationella regleringsbanken på svenska, och att International Monetary Fund, IMF skapades 1931, och naturligtvis var då inte heller detta utan andra bakomliggande vinstsyften ifrån skaparna som drev igenom detta förlopp.

Detta skapande var nu alltså inte enbart en godtycklig, händelsevis eller på något vis en olyckligt vald slump, utan ett planerat förlopp med ett syfte och mål, som det naturligtvis skulle komma att visa sig senare, och vilket vi nu ser konsekvenserna av eller kanske snarare de ovedersägliga bevisen för idag.

Inom den internationella handeln fanns dock guldet kvar ända fram till 1960-talet, så som riksbankernas yttersta garanti för nationernas inbördes avräkningar, eller omskrivet till att länderna inte litade på varandra ifråga om att de uppriktigt skulle redovisa sin finans och valutapolitik.

Vilket då alltså fortfarande utgjorde någon form av gyllene värdeboja för ekonomiernas helt ohämmade ekonomiska tillväxt, som exempelvis i form av fiktiva värdens tillkomst, alltså skapandet av imaginära värden, eller enklare beskrivet, värden vilka skapas utifrån en efterfråga och vilja till skuldsättning.

Senare så kom dessa system att ytterligare kompletteras med bland annat ett system som benämns Fractional Reserve system, vilket var den principiellt sista spiken i denna finans och valutasystemets kista, när sedan den svenska kreditmarknaden år 1985 så till sist avreglerades av den svenska regeringen, så var resten av förloppet en ren tidsfråga beroende på informationshastigheten, till haveriet i nu.

När sedan kronvalutan tvingas frångå sitt fasta växelkursvärde omkring 1992, så går slutligen denna realvärdeanpassningsprocess in på sitt absoluta upplopp, eller slutfas genom att kreditbildningen/valutabildningen då är i det närmaste principiellt oreglerad och kredittillväxten blir exponentiell för att täcka de finansiella kostnaderna i systemet.

Pengar eller valuta är i dag, i allt väsentligt enbart redovisningsposter utan real värdegrund.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram