Tingens själsliga ordning

2010-03-09

Jag har hört sägas att alla försök att formulera begreppet frihet för en man som är född som slav, är ungefär desamma som att försöka att förklara begreppet språk för en man som är född döv. Utan en psykologisk utgångspunkt, så är uppgiften svår, eller nästintill omöjlig.

Och ändå händer detta fenomen hela tiden. Vissa människor är födda döva och blinda, men inom dem ligger den vilande förmågan att förstå begrepp som tal och form, att kommunicera.

Precis som metoder för yttrandet eller skapandet av ljud med rösten och förnuftsmässig uppfattning är inneboende, så är också viljan och förståelsen av fri vilja, en fallenhet för val, något som tillsammans med det intuitiva samvetet och den känslomässiga förståelsen leder till att sådana val kan göras. Oavsett hur förtryckande vår omgivning än må vara, så kan denna förmåga att välja kan aldrig tas bort ifrån individen.

Det är själva infärgningen av färgen på vårt psykologiska varande.

Men det finns tyvärr individer i denna värld som vill få människor att tro något annat. Dessa individer talar om för oss att vi är tomma och ansiktslösa dockor, som bara väntar på att få veta och utbildas till vilka vi är och vad vi bör göra, att få en yrkesidentitet.  Att vi är för evigt förlorade utan att få dessa för samhället så accepterade och givna " riktlinjer ".

Ingenting kunde vara längre från den sanning som bäst beskriver verkligheten.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram