Saurons trupper samlas i Mordor.

2010-03-07

En transatlantiskt vid klyfta, har nu öppnat sig över om huruvida de oroliga ekonomierna i euroområdet skulle kunna lösa sina problem genom att antingen lämna den gemensamma valutan eller genom en devalvering, detta är ju absolut ingenting som IMF och BIS kommer att motta med någon större entusiasm det kan jag försäkra.

Frågani detta  rör sig om huruvida länder som Grekland, Portugal, Spanien, Italien och även Irland kan etablera lägre löner och andra produktionskostnader i en samvaro med euroområdets mest konkurrenskraftiga ekonomi Tyskland, på några veckor!

Före eurons införande, så skulle ju det vanliga svaret på problemen ha inneburit att devalvera. Nu är istället kostnaderna för en devalvering oöverkomliga.

En devalvering skulle nämligen i ett slag, producera en våg av uteblivna betalningar i olika euroavtal. Även själva möjligheten att dra sig ur euroområdet skulle starta ett exoduståg, en finansiell panikartad flykt från regionen. Detta skulle då troligen skapa "modern till alla finansiella kriser."

På den amerikanska sidan av Atlanten, anser några anmärkningsvärda( av skiftande anledningar) ekonomer att Grekland skulle kunna ta "en tillfällig tjänstledighet från euroområdet" och åter ansluta sig senare till en mera konkurrenskraftig växelkurs. Visst, andra åtar sig säkerligen deras giftiga tillgångar utan knot, eller..

Några opinionsmakare anser att devalvering är inte något som Spanien eller andra i euroområdet främst kommer begagna sig av snabbt. Men efter år av svag eller ingen tillväxt alls och en kraftig minskning av penningvärdet, så skulle detta kunna vara en sista utväg för att få igång ekonomierna.

Men i Europa, då även ibland Euro-pessimisterna så tror  en del att en devalveringen inte skulle vara lösningen. Och chefsekonomen för Citigroup Willem Buiter, han har verkligen kommit fram till en helt makalös men fullt möjlig orsak till skillnaden. Det handlar om var man är!!!

Det är ingen tillfällighet, säger den store tänkaren Buiter, en gång tongivande medlem i den penningpolitiska kommittén för Bank of England, att euro-devaluationisterna finns främst i USA. Den gamle Häxmästaren synes för övrigt vara mycket missnöjd med framtidutsikterna.

Han hävdar att Amerikanerna är förtrogna med främst den amerikanska ekonomin, en kanske inte så anmärkningsvärd upptäckt, där utrikeshandeln utgör en liten del av den ekonomiska produktionen och där det finns vad han kallar "varaktig nominella stelheter". Han menar nog Federal Reserve Act och de större svårigheterna som finns i att korrumpera ett konstitutionellt kreditsystem.

Med andra ord, devalveringar fungerar i USA, eftersom importen utgör en liten ( han måtte tro att världen består av idioter) del av ekonomin, så prishöjningarna som framkallas av en devalvering får inte en stor inverkan på de disponibla inkomsterna.

I verkligheten så varierar öppenheten i euroekonomierna mycket. Grekland är ett av de minst öppna ekonomierna, med handel med varor och tjänster för cirka 28% av bruttonationalprodukten, jämfört med Irlands 75%, enligt siffror från organisationen för economic Co-operation and Development. (Och det kan jämföras med bara 14% i USA där dessa fåtaliga procent beroende på skillnaden i BNP ändå är ofantligt mycket större som belopp betraktat)

Den underförstådda slutsatsen för Grekland, Spanien och andra blir ovillkorligen att de bums måste börja konkurrera med Tyskland, och då måste de dessutom ha en flexibel arbetsmarknad och införa andra förändringar för att öka utbudet ifrån deras ekonomier. Och det lär helt enkelt inte hända.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram