Babbel i Bruxelles

2009-03-18

Babels torn i Bibeln beskriver det mänskliga övermodet och naiviteten om sina egna oförmågor och vidare i detta sin därför eviga försyndelse mot Gud. Försöket att bygga ett torn ända upp i himlen har ansetts ha bestraffats med språkförbistringen, och den ovillkorligen efterkommande bristen i kommunikationsförmåga, och uppdelningen i olika tungomål, vilken innebar att människor inte längre kunde förstå varandra.

I bibeln sägs att människorna ville bygga en fantastisk stad, med ett torn som skulle nå ända upp till himlen. På detta sätt skulle människans namn bli känt och berömt och de skulle slippa vara skingrade över hela jorden, och framför allt så skulle människan vara sin egen herre.

Människan hade hittat en dal i Shinar, och där hade människan bosatt sig.

För att bygga tornet slog man tegel och som murbruk använde man beck.
Herren steg ned för att beskåda staden och tornet och säger då: "Människan är ett folk och de har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för människorna, vad de än föresätter sig".

Guds reaktion på stads och tornbyggandet blir därefter att han vill "skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger".

Platsen kallas sedan dess för Babel, vilket på modern svensk prosa brukar kallas babbel, och det var där som språkförbistringen skapades, och från vilken Herren skingrade människorna ut över hela jorden och byggandet av staden upphörde. Gud ansåg inte att människan någonsin var mogen att vara sin egen herre. Vilket naturligtvis har sin poäng i en massa olika perspektiv, och inte minst det att människan är en dödlig tidsbegränsad varelse, medan utvecklingen alltjämt fortgår, vilket skapar vissa svårigheter att blir fullkomlig, eller gudomlig.
Någon uttrycklig kritik riktad mot tornbygget finns ju egentligen inte i bibeltexten, och den nutida allmänna oförmågan att läsa textning utifrån skrivning, gör ju att syftet bakom detta lilla epos sannolikt ofta går förlorad.
Sensmoralen är dock ovillkorligen att vårt nutida Babel finns som varnande exempel i Bruxelles och Strasbourg.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram