Problemet med verkligheten

2009-02-12

Den nyvorne amerikanske finansministern Timothy Geithner, har minsann en grannlaga uppgift framför sig. Samtidigt som han skyndsamt måste lugna den stressade marknaden på Wall Street och tillmötesgå de önskemål som detta medför, så måste han för sin politiska överlevnads skull även ta en viss hänsyn till den rådande verkligheten.

Wall-Street önskar att bli räddade undan några egna förluster, med hjälp av statliga hjälpinsatser som finansieras via det allmänna.

Det allmänna önskar inte betala skatt för att finansiera enskilda personers överdådiga egennytta, utan anser istället med all säkerhet att allmännytta skall vara till det allmännas nytta.
Å verkställande bankdirektörer för de största amerikanska bankerna, fick igår det tvivelaktiga nöjet att lyssna på kritiska lagstiftares åsikter om direktörers bonus och löner.

Senator Emanuel Cleaver från Missouri, demokrat, läste frågor ifrån upprörda representanthusdeltagare om vad bankerna hade gjort med det allmännas pengar, och alldeles särskilt de 700 Mdr USD TARP fund pengarna? Michael Capuao demokrat ifrån Massachusetts uttryckte ett totalt oförstående till att bankdirektörerna inte ännu hade ställts under allmänt åtal.
Representanthus deltagare Paul Kanjorski, demokrat från Pennsylvania, uttryckte för bank direktörerna att “once lived behind a one-way mirror, unaccountable to the public.”och när ni tog emot pengar av det allmänna, “you moved into a fishbowl.”
Direktörerna satt medan, politikerna beordrade dem att lyfta sina händer när de tillfrågades ja eller nej frågor, inbegripandes huruvida de nu lånade ut mer och gav sig själva bonus, och de fick vänta medan kommittén sammanträdde och lagstiftarna diskuterade andra ärenden.
“This is going to be a good ‘Saturday Night Live’ shit,” sade Alabamas representant Spencer Bachus, kommitténs topprepublikan.
Man måste ju i detta läge ställa sig frågan, om vad som egentligen händer när en bank går i konkurs? Denna fråga undandras det allmännas brännpunkt ideligen.
Hur många idag skulle inte vilja förhandla om sina lån till ett mera förmånligt ränteläge?
Konkursförvaltaren för banken skall i möjligaste mån hålla fordringsägarna skadelösa, men kommer knappast tillåtas att sälja hela lånestockar, när det ekonomiska läget är som det innevarande är. Vilket innebär att ett ackordsförfarande då blir möjligt för låntagarna.
Och till detta kommer förloppet att leda oavsett vilken väg som väljs, det är bara tiden dit som kan variera.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram