Vad Aischylos redan visste.

2009-02-15

Varför är Sveriges regering så kallsinnig emot lidandet i Zimbabwe, och i detta lägger skulden till detta på Robert Mugabe? Sverige samordnar sin politik mot Zimbabwe med Danmark, Norge, Holland, Kanada och framför allt den gamla kolonialmakten Storbritannien.

Detta är precis samma Storbritannien som bröt löftet med avkolonialiseringen, i det att man lovade att kompensera de vita farmarna om de lämnade ifrån sig sina farmer.

Därför satt de vita givetvis kvar som ägare till nästan all bördig jord i hela Zimbabwe. Det var därför som det uppstod en så stor inrikespolitisk kris i Zimbabwe, när regeringen efter många års väntan överförde jorden till afrikanska händer. Även om det inte uttryckligen har kallats sanktioner, så har Västvärldens blockering av landets samarbete med internationella finansinstitutioner, så som IMF och Världsbanken, blockerat krediter och handel så att landet kastats in i en fullkomlig ekonomisk härdsmälta.

Denna kampanj mot Robert Mugabe började ursprungligen när de zimbabwiska trupperna 1996 hjälpte Kongos regering med att stoppa Rwandas invasion av Kongo.

Zimbabwe blockerade genom detta agerande en delning av Kongo, som de Engelskt kontrollerade multinationella gruvbolagen hade velat driva fram i åratal.

1961 gav så Dag Hammarskjöld och flera svenska FN-soldater sina liv när de stoppade kolonialistiska gruvbolags försök att få den mineralrika provinsen Katanga, att bryta sig ur Kongo. Säkerligen på vad man anser vara goda grunder så har den svenska regeringen även denna gång allierat sig med de gamla kolonialmakternas och gruvbolagens inhumana politik

Nu kräver medlarna, grannländerna och Afrikanska unionen, att Zimbabwes nya regering erkänns och att alla sanktioner mot landet upphör. Speciellt Sverige borde rimligen lyssna på staterna i södra Afrika, eftersom upprördheten är stor sedan det avslöjats att Saab/BAE i samarbete har givit mutor för att få sälja JAS 39 Gripen till Sydafrika.

Denna numera världsbekanta mutskandal, som lett har till president Mbekis avsättning och splittringen av Nelson Mandelas parti ANC. Det svenska talet om afrikanska rättstater faller platt, så länge den svenska regeringen visar ointresse för utredningen av SAAB och BAE:s förehavanden i detta.
Ett svenskt samarbete med Zimbabwes regering genom Röda Korset skulle kunna rädda många liv i kampen mot koleraepidemin, som nu med flyktingar hotar att sprida sig till grannländerna.

I den internationella ekonomiska krisen så står världens matbrist högst upp på dagordningen.

I detta så behövs Zimbabwe med sina rika jordar, men även svensk teknik kan utgöra en viktig del av detta. Bekämpning av kolera skulle kunna bli ett första steg för att återupprätta Sveriges rykte i södra Afrika.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram