Chevron Deference

2024-07-01
Chevron Deference och varför SCOTUS upphävde det:
Chevron Deference var en princip från Högsta domstolen (SCOTUS) som fastställdes 1984. Den innebar att domstolarna skulle acceptera federala myndigheters tolkningar av lagar, förutsatt att lagarna var oklara och myndigheternas tolkningar rimliga. Detta gav myndigheterna stor makt att tolka och implementera lagar.
Ett exempel på problematiken med Chevron Deference är fallet med Loper Bright Enterprises, ett familjeägt fiskeföretag. National Marine Fisheries Service (NMFS) började 2013 ta ut en avgift på 700 USD per dag för att övervaka företaget, trots att federal lag inte tillät detta. NMFS litade på Chevron Deference för att legitimera sin tolkning och påtvinga avgiften.
Denna princip har tillåtit federala myndigheter att skapa och implementera regler utan specifikt lagligt stöd. Exempelvis kunde OSHA besluta om obligatoriska vaccin för stora företags anställda och ATF kunde klassificera vissa plastdelar som "maskingevär". Dessutom kunde NCRS definiera små pölar som "skyddade våtmarker".
Chevron Deference har kritiserats för att ge byråkrater överdriven makt utan tillräcklig rättslig granskning, vilket kan leda till beslut som påverkar människor och företag negativt. Detta ansågs strida mot grundlagen.
Högsta domstolen har nu upphävt Chevron Deference, vilket betyder att federala myndigheters tolkningar av lagar kommer att granskas mer noggrant av domstolarna. Detta beslut förväntas begränsa myndigheternas makt och förbättra rättssäkerheten. Politiker och medier har reagerat starkt på detta beslut eftersom det innebär en stor förändring i hur federala regleringar kommer att hanteras framöver.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram