Oenig Svensk Journalistikenighet

2024-06-27
Så om fler verkligen är så eniga om samma sak, varför är vi då där vi är...

https://www.svd.se/a/636E3O/malin-ekmans-avsked-till-svd-ar-ledsamt
"Även mediedebatten måste få rymma nyanser. Malin Ekmans avsked till SvD är ledsamt – och SVT:s rapportering är förbluffande.
Under de nio år jag var kulturchef på Svenska Dagbladet var det min ambition att skapa en zon för den fria tanken i den svenska kultur- och idédebatten. Ett forum för diskussion om också obekväma frågor, och som gav utrymme för åsikter och personer som ansågs kontroversiella.
Demokratin behöver forum där människor får möta en verklig bredd av åsikter, för att utmanas i tanken och för att få större förståelse för samhället.
En av de texter jag var redaktör för, år 2020, var skriven av SvD:s USA-korrespondent Malin Ekman. Den handlade om journalistik. Ekman beskrev en tendens hon såg i amerikanska men delvis också i svenska medier: att ”beskriva verkligheten sådan som man vill att den ska vara snarare än sådan som den är”.
Det var, som många av Malin Ekmans texter, en bra och tankeväckande artikel. Då som nu instämmer jag helt i att det inte är ”nyhetsmediernas uppgift att tala om vad läsarna ska tycka utan att ge dem underlag att forma sina egna uppfattningar”.
Jag har verkligen uppskattat samarbetet med Malin Ekman under åren och därför är det ledsamt på ett personligt plan att hon nu har valt att lämna SvD. Och det är ledsamt att hon gör det genom att rikta hård kritik mot den tidning vi båda har arbetat för sedan ungefär ett decennium. Hon påstår att det har brett ut sig en ”ny ängslighet” på SvD, med krav om att ”tillrättalägga innehållet utifrån vad redaktionen vill höra”. Vad hände? Det hon beskriver är för mig främmande. Jag och kollegor på redaktionen har andra upplevelser. Men i ett sådant här läge behöver man vara ödmjuk, fråga sig hur det brustit i dialogen.
Har SvD blivit ängsligt? Det korta svaret är: Nej.
Det är också dystert hur SVT – Sveriges största mediekanal – hanterar ett utspel som detta. I tisdagens Aktuellt och Kulturnyheterna framför Malin Ekman nya anklagelser mot SvD, om redigering av texter. Jag får inte bemöta dessa anklagelser (ja, jag har en annan bild). Som ”svar” klipper man i stället in en del av ett generellt resonemang jag förde när jag intervjuades av Kulturnyheterna om vad som hänt, som handlade om medier och desinformation apropå situationen i Ukraina och Israel/Gaza. Det är inte god journalistik. Och det bidrar inte till en konstruktiv mediedebatt.
De läsare som möjligen undrar förtjänar ett svar på frågan: har SvD blivit ängsligt?
Det korta svaret är: Nej, vår ambition – och den inställning som präglar arbetet på SvD:s redaktion – är och förblir att belysa flera perspektiv, ifrågasätta etablerade narrativ och ta oss an också obekväma frågor.
Det längre svaret på frågan är att en redaktion som vill undvika ängslighet alltid behöver rymma självreflektion, och uppriktigt resonera kring risken att skygga för vissa frågor och perspektiv, samt att lära av de misstag vi gör. Det har också uppmärksammats att det är ganska vanligt med självcensur bland journalister i dag, att man undviker vissa ämnen för att slippa hot eller hat.
På senare år har samtidigt Rysslands anfallskrig i Ukraina och kriget mellan Israel och Hamas, liksom AI-utvecklingen med fejkade videor och bilder, tvingat redaktioner till större vaksamhet. Vi behöver än mer noggrant verifiera källor och uppgifter, och vara uppmärksamma på desinformation och propaganda. Balansen mellan å ena sidan noggrannhet och försiktighet och å andra sidan ängslighet är ibland hårfin, det vet skickliga redaktörer. Sådana frågor behöver också kontinuerligt diskuteras på redaktioner.
Det är olyckligt att mediedebatten i dag tenderar att bli så svartvit: å ena sidan kritiker som kategoriskt avfärdar ”etablerade medier”, och å andra sidan ”etablerade medier” som lätt går i försvarsställning. Diskussionen måste kunna rymma mer nyanser.
Hur ser man skillnad mellan uttryck för ängslighet och rimliga kritiska invändningar på en redaktion? Som redaktör för många publiceringar som har ansetts kontroversiella vet jag att det faktiskt inte alltid är så lätt. Som kulturchef publicerade jag, och redaktör Elsa Westerstad, år 2019 Stina Oscarsons artikelserie ”Den polariserade debatten”, med intervjuer med omstridda personer som Chang Frick, Katerina Janouch, Yasri Khan och Nina Rung. Det var en omdiskuterad publicering då. Idag, bara fem år senare, tror jag få hade reagerat.
Vad det gäller att ge utrymme för ett brett spektrum av åsikter upplever jag att medierna på flera sätt har blivit modigare.
Läsare och lyssnare ska vara trygga i att SvD:s journalistik inte försöker tala om för dem vad de ska tycka.
Journalistik möts av en hel del misstänksamhet i dag. En del tycker sig finna politiska ställningstaganden, något slags dold agenda, över allt. Det finns en uppfattning om att alla journalister tycker, bara att de inte erkänner det. Givetvis har också nyhetsjournalister olika åsikter och föreställningar. Men – och detta är viktigt – en god nyhetsjournalist är inte ideologiskt driven. Han eller hon vill förstå hur det verkligen ligger till, och söka sanningen.
På SvD tror vi på nyhetsjournalistik som medborgare ska kunna ta del av med behållning oavsett ideologisk utgångspunkt. Läsare och lyssnare ska vara trygga i att SvD:s journalistik inte försöker tala om för dem vad de ska tycka, utan strävar efter att ge dem goda förutsättningar att själva skapa en välgrundad uppfattning. En medial polarisering som i USA är skadlig för demokratin och för samhällsdebatten.
På SvD tror vi också på det redaktionella arbetet: en kontinuerlig dialog mellan redaktörer och skribenter för att leva upp till våra journalistiska ambitioner.
Och vi tror att en saklig, oberoende nyhetsjournalistik mår bra av att samexistera med en opinionsjournalistik som har högt i tak. På SvD:s ledarsidor, kultursidor och debattsidor ger vi utrymme för skribenter med mycket olika infallsvinklar och som vågar resonera självständigt också om obekväma frågor.
I en polariserad sociala medier-värld möts även sådana publiceringar av misstänksamhet. När författaren Lena Andersson i helgen resonerade i en ledarkrönika om huruvida idéer om ”folkutbyte” är att betrakta som en konspirationsteori, var det genast debattörer på X som fick det till att ”SvD normaliserar folkutbyte”. Men nej. På SvD tror vi på den fria tanken.
Framför allt tror vi på – och vet – att det också finns många läsare och lyssnare som både vill ha en saklig, nyansrik nyhetsjournalistik och utmanas i sina tankar av självständiga opinionsskribenter. Människor som på riktigt uppskattar fri åsiktsbildning.
I sin text från 2020 påpekade Malin Ekman att en uppgift för journalister är att lyfta fram information som komplicerar bilden.
Vad hände? Som jag har sagt till Malin vill jag gärna träffa henne för ett samtal om vad som gick snett i vårt samarbete, kollegor emellan. Jag vill förstå mer. För egen del fortsätter jag att tro på just detta: att journalister såväl som medborgare bör vara vaksamma mot ensidighet, mot berättelser som bara ger en sida av saken. Det är det jag uppfattar driver alla oss som arbetar på Svenska Dagbladet, journalister såväl som redaktörer. Sanningen är nästan alltid mer komplicerad än så. Oavsett om det gäller mediedebatten, Trump eller den senaste stormen på X.
Lisa Irenius är chefredaktör och ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet sedan den 23 november 2023."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram