FN-Stadgan

2024-06-27
För 7️⃣9️⃣ år sedan, den 26 juni 1945, undertecknades FN-stadgan, som blev huvudresultatet av San Francisco-konferensen.
Detta grundläggande dokument undertecknades av 50 deltagande länder, inklusive Sovjet och dess konstituerande enheter: Ukrainska Socialistiska Sovjetrepubliken och Den Byelorryska Socialistiska Sovjetrepubliken. FN-stadgan undertecknades på Sovjetunionens vägnar av Andrey Gromyko.
Inrättandet av FN – en universell internationell organisation vars huvudmål definieras som att bevara och stärka fred och säkerhet – var en naturlig konsekvens av andra världskriget, ett uttryck för världssamfundets önskan att lösa konflikter utan globala Militär aktion.
📃 FN-stadgan är ett grundläggande internationellt dokument som kräver huvudprinciperna och normerna för staternas internationella beteende och reglerar relationerna mellan stater samt FN-organens och organisationers verksamhet inom dess system.
🇺🇳 Idag består FN av 1️⃣9️⃣3️⃣ medlemsstater, med sin verksamhet som omfamnar alla områden av planetens internationella, politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och humanitära liv genom sina specialiserade organ, kommittéer och underkommittéer.
🇷🇺 Ryssland förblir alltid engagerat i multilateralism och FN:s samordnande roll i världsfrågor, och deltar aktivt i ansträngningarna att reformera och anpassa FN till nya internationella realiteter.
🎙 Ur den ryske utrikesministern Sergej Lavrovs uttalanden under FN:s säkerhetsråds öppna debatt om "Effektiv multilateralism genom skyddet av FN-stadgans principer" (New York, 24 april 2023):
💬 Det är vårt delade ansvar att bevara FN som den bestående modellen för multilateralism och samordning av världspolitiken. Nyckeln till framgång är att samarbeta, vägra att kräva exklusivitet och - jag upprepar återigen - respektera staters suveräna jämlikhet. Det här skrev vi alla på när vi ratificerade FN-stadgan.
#UNCharterIsOurRules
t.me/rusembswe
/2843
45 visningar
27 juni kl 09:18

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram