Swishlista Utan JO-Kritik

2024-06-26
https://www.st.nu/2024-06-26/ingen-jo-kritik-mot-aklagaren-efter-swishlistan/
"’’Med tanke på det bedömningsutrymme som en åklagare har är min slutsats att åklagaren inte har hanterat swishlistan i strid med någon bestämmelse. Samtidigt vill jag betona vikten av att en åklagare alltid noga överväger om integritetskänsliga uppgifter behöver finnas med i ett förundersökningsprotokoll. Om uppgifterna behövs är det viktigt att åklagaren gör vad som är möjligt för att integritetsintrånget ska bli så litet som möjligt’’, säger JO Per Lennerbrant, i ett pressmeddelande.
Swishlistan blev en riksnyhet efter att förundersökningen i det första stora gängmålet blev offentlig hösten 2023. I materialet finns listor som åklagaren lämnat in till tingsrätten med swishbetalningar som skickats till en narkotikaförsäljare.
Listan innehöll för- och efternamn på de som betalat och fick stor spridning. Enligt JO uppstod en debatt om det var godtagbart att åklagarens handläggning lett till att enskilda personer kan ha pekats ut som potentiella narkotikaköpare. JO tog därför ett initiativ för att granska åklagarens hantering av uppgifterna.
’’Jag har förståelse för om personerna på listan kan ha upplevt det som obehagligt och som ett intrång i deras personliga integritet. En åklagare har dock stor frihet att avgöra vilken bevisning som ska läggas fram i ett mål, samtidigt som han eller hon naturligtvis ska se till så att integritetskänsliga uppgifter inte sprids i onödan. I det här fallet har det inte funnits anledning för mig att kritisera åklagarens hantering av uppgifterna’’, säger Per Lennerbrant."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram