Hunter I SvD Utan FARA

2024-06-12
Tur att detta bara glömdes bort....
Foreign Agents Registration Act är en lag i USA som ålägger offentliggörande skyldigheter för personer som företräder utländska intressen.
Då hade ju detta tagit slut på en gång...

https://www.svd.se/a/yE7MrK/kontrasterna-mot-trump-rattegangen-kan-gynna-pappa-biden
"Hunter Biden befinns skyldig på samtliga tre åtalspunkter efter att ha ljugit om sitt missbruk när han köpte en pistol. Det är första gången som ett barn till en sittande president döms för brott - men domen speglar bara en liten del av skandalen Biden enligt uppgifter är iblandad i.
Hunter Biden ska ha tagit domen med jämnmod. När den lästes upp rapporteras han inte ha visat några känslor, bara nickat lugnt.
Han befinns skyldig till att ha ljugit om sitt missbruk när han inhandlade ett skjutvapen i Delaware i oktober 2018.
Det är första gången som ett barn till en sittande amerikansk president döms för brott i domstol.
Sedan New York Posts avslöjande om Hunter Bidens laptop har bilder på presidentsonen i avslöjande situationer kablats över världen. På dem syns en naken, hög, i vissa fall tandlös, man. På en bild står han näck med nämnda skjutvapen i ungefärlig höjd med könsorganet och fingret på avtryckaren. Amerikansk federal lag förbjuder användare av olagliga droger att inneha skjutvapen.
Först erbjöds presidentsonen en så kallad plea deal, amerikansk lingo för uppgörelse mellan åklagarsidan och den åtalade. Hunter Biden ombads gå med på att erkänna två skatteförseelser för att slippa åtal om vapenbrott. En domare fann dock uppgörelsen, som kritikerna kallade en ”sweetheart deal”, tveksam - och den föll.
I stället blev det rättegång och på tisdagen förklarades Hunter Biden skyldig på samtliga åtalspunkter.
Domen kommer samtidigt som hans far söker bli omvald och ligger efter i mätningarna. Ändå utgör den inte nödvändigtvis någon PR-katastrof.
Att domen mot presidentens son tidsmässigt sammanfaller med den mot hans rival kan gynna Joe Biden.
För vissa utomstående talar kontrasterna till Bidens fördel.
Många amerikaner har själva varit fast i drogmissbruk eller har anhöriga som har det. Även bland jurymedlemmarna fanns personliga erfarenheter av närstående med missbruk. Det är sannolikt att Hunter Bidens beroende av crack-kokain väcker empati bland delar av den amerikanska allmänheten.
Hans styvmamma tillika USA:s första dam Jill Bidens regelbundna besök i rättssalen kan också ge bilden av en sammanhållen familj – och kontrastera mot Melania Trumps uteblivna närvaro vid rättegången mot hennes make i New York.
Liksom pappa Bidens försäkran att han inte avser benåda sin son kan ställas i kontrast mot Donald Trumps ord om att han planerar benåda de 6 januari-demonstranter som han anser oskyldigt dömda.
Samtidigt bortser ovanstående från andra aspekter.
Domen i Delaware ger bilden av att skandalen kring Hunter Biden kretsar kring en personlig tragedi och inte innefattar hans far.
I själva verket rör misstankarna kring Hunter Bidens förehavanden större och allvarligare frågor. New York Posts avslöjande före presidentvalet 2020, vilket felaktigt avfärdades som rysk desinformation, handlade om hur Hunter Biden introducerade sin pappa, vid tidpunkten vicepresident, till en Ukrainsk affärsman. Frågorna handlar om huruvida pappa Biden med hjälp av sin son, vid tidpunkten missbrukare, använt sin politiska position åt att berika familjen.
Rättegången i Delaware handlade endast om sonens köp av skjutvapen och felaktiga intygande medan han led av missbruk. Inte sonens - eller faderns - affärsförehavanden.
Med rättegången mot Donald Trump var det annorlunda. Åklagaren Alvin Bragg argumenterade för att en delstatlig förseelse - en felaktig bokföring av hyschpengar – i själva verket var en del av en allvarlig brottskomplott för att stjäla presidentvalet. Juryn gick på hans linje.
Att den mediala bilden skiljer sig åt skulle kunna gynna Joe Biden – samtidigt som hans utmanare Donald Trump hittills inte verkar ha mött någon opinionsmässig motvind varken av domen i New York eller mediebilden av densamma. Däremot är domen mot Biden inte per automatik goda nyheter för Donald Trump. Som illustration över vad Trump anser vara ett politiserat rättsväsende hade det varit bättre för Trump om Hunter Biden friats.
Joe Biden står samtidigt inför stora utmaningar – och ligger för tillfället efter i samtliga sju vågmästardelstater.
Inte heller för sonen tycks utmaningarna vara över. Det är ännu oklart när påföljden meddelas. En nervös väntan – amerikanska medier rapporterar att Hunter Biden riskerar upp till 25 år i fängelse. Ett annat möjligt alternativ är villkorlig dom.
I september väntar dessutom ett rättsfall i Los Angeles. Hunter Biden misstänks för att ha undvikit att betala motsvarande 14 miljoner kronor i federal inkomstskatt mellan åren 2016 och 2019."
Helt oplanerat...

https://www.fara.us/foreign-agent-convictions-of-former-michael-flynn-associate-reinstated
"Michael Flynn-medarbetare Bijan Rafiekian, vars fällande dom enligt Foreign Agents Registration Act (”FARA”) upphävdes i september 2019, fick sin dom återupprättad av den fjärde kretsöverdomstolen den 18 mars 2021.
Rafiekian, som drev ett konsultföretag med Michael Flynn som anlitats av den turkiska regeringen för att förespråka utlämning av den turkiske dissidenten Fethullah Gulden, dömdes för att ha agerat som en oregistrerad utländsk agent i USA och konspiration för att bryta mot Foreign Agents Registration Act (FARA). Tingsrättens domare fann att det inte fanns några väsentliga bevis för att stödja USA:s påstående om att Rafiekian gick med på att verka under den turkiska regeringens ledning eller kontroll.
När det gäller den andra fällande domen, att på grund av sammansvärjning för att göra uppsåtliga och materiella falska uttalanden och utelämnanden i en FARA-anmälan, ansåg tingsrättens domare att det inte fanns några bevis för diskussioner eller förslag, än mindre ett avtal, för att undvika att anmäla enligt FARA eller lämna in ett falskt FARA-registreringsutlåtande. Domaren beviljade slutligen Rafiekians yrkande om frikännande och förutsatt att om hans beslut upphävdes eller upphävdes av en högre domstol, skulle en ny rättegång vara motiverad.
Medan den fjärde kretsen höll med den lägre domstolen om att den direkta bevisningen var ringa, noterade den att detta ofta är sant i fall som involverar den stadga som Rafiekian åtalades enligt – en stadga som liknar FARA som är inriktad på icke-politisk verksamhet. Domstolen noterade att ofta "kunniga agenter täcker sina spår" och att regeringen ofta behövde förlita sig på indicier och rimliga slutsatser för att göra sin sak. Enligt en vördnadsvärd granskning, skrev domstolen, var den skyldig att vidmakthålla juryns dom om någon sanningsenlighet kunde ha funnit att bevisningen, tillsammans med alla rimliga slutsatser, fastställde de väsentliga delarna av brottet bortom rimligt tvivel.
Domstolen lämnade den lägre domstolens villkorliga beviljande av en ny rättegång och återförvisade målet till underrätten för vidare förfarande.
För mer information om FARA, vänligen kontakta oss med vårt onlineformulär ."
https://www.fara.us/foreign-agent-convictions-of-former-michael-flynn-associate-reinstated

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram