Seine I SvD

2024-06-09
Ja det där luktar att nu är det dags att fler hajar...

https://www.svd.se/a/Vz1RE4/bada-i-seine-under-os-i-paris-inte-sen-ar-1900
"Under 100 år har det varit förbjudet att bada i floden Seine på grund av svåra föroreningar. Men lagom till Sommar-OS har floden sanerats.
Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stockholmarna lär aldrig göra det igen, trots upprepade försök, men för parisarna är det tredje gången som gäller nästa månad: arrangerandet av sommar-OS. Den stora fråga som cirkulerar i medierna är emellertid inte hur detta lär arta sig publik- och sport­mässigt utan om stadens världs­berömda flod hinner bli badbar. Kommer man att kunna simma i Seine?
Första gången Paris arrangerade sommar-OS var år 1900, ett dussin år innan det blev Stockholms tur. Då var vattnet fortfarande så rent att simtävlingar arrangerades i floden. Nästa gång det var dags, på sommaren 1924, var detta omöjligt.
Både simningsdelen i triathlon och maratonsimningen är planerade att äga rum i öppet vatten på floden.
Kombinationen av allt tätare båttrafik och stora föroreningar hade resulterat i att badförbud utfärdats året dessförinnan, varför det bedömdes som omöjligt att utsätta olympiska simmare för något som vanliga parisare undslapp. Den här gången – exakt ett sekel senare – är det meningen att Seine skall ta revansch. Om inte terror­hotet gör det omöjligt skall ländernas delegationer färdas i båtar under stadens broar, och både simnings­delen i triathlon och maraton­simningen är planerade att äga rum i öppet vatten på floden.
Men är detta verkligen realistiskt? Kan vi äntligen ta tillbaka de vatten­drag som förfäderna smutsade ned? Och när skedde ned­smutsningen?
Svaret är att söka i industriella revolutionen. Förvisso hade ned­smutsning ägt rum även tidigare, men den hade varit länkad till små och begränsade näringar. England är ett bra exempel på dylik tidig miljö­förorening. Sökandet efter nya bränslen ledde till att engelsmännen på 1200-talet började använda stenkol. Detta bröts i samma regioner som under industriella revolutionen 600 år senare, till exempel vid Newcastle, vars omgivningar snart var fulla av gruvhål. Med kolet kom luft­föroreningar, belagda från och med 1257. År 1307 försökte Londons myndigheter förbjuda koleldning, men trots alla kommissioner i ärendet förblev London en förorenad stad.
En annan hälsorisk var vatten­föroreningarna, framför allt från garverier. Garvarna använde garvsyror, kalk, alun och olja. Lägg därtill rensnings­avfall som blod, fett, hudlager och hår samt en pregnant lukt, och det är lätt att förstå varför medel­tidens européer insisterade på att garvarna skulle hålla till nedströms, helst utanför staden. Den första nationella miljö­lagstiftningen i Europa genom­fördes av det engelska parlamentet år 1388, och den riktade sig mot både luft- och vatten­föroreningar.
Men den stora krisen inträffade först på 1800-talet, som en direkt konsekvens av tillkomsten av fabriks­miljöer och industri­städer. Eftersom Stor­britannien gick i bräschen för industri­alismen blev konsekvenserna först och störst där. Avfall från industrier och hushåll tömdes rakt ut i floderna. Under sommaren 1858 fick hettan Themsen att stinka som aldrig förr (The Great Stink, ”Stora stanken”), vilket äntligen föranledde politikerna att lyssna till ingenjören Joseph Bazalgette, som översåg konstruktionen av ett nytt avlopps­system.
År 1837 var medellivs­längden för arbetare i Manchester 17 år
Det var ännu värre i de nya industri­städerna i norra och mellersta England, till exempel Manchester. Fabriks­röken, koldammet, den bristande vatten­försörjningen, de öppna kloakerna och de många sanitära olägenheter och sjukdomar som följde på trång­bodd­heten satte bistra spår i mortalitets­statistiken.
År 1837 var medellivs­längden för arbetare i Manchester 17 år och för medlemmar av den övre medel­klassen 38 år, vilket skall jämföras med att medel­livs­längden för en typisk bonde på den engelska lands­bygden var drygt 40 år. Inte ens söner och döttrar i fabriks­ägar­familjer kunde alltså räkna med att leva längre än en bondson eller bonddotter.
Att medellivs­längds­siffrorna är så låga beror bland annat på att barna­dödligheten var hög, men detta förtar inte intrycket att lands­bygden var betydligt sundare än staden. Ännu i mitten av 1900-talet kunde situationen stundom bli grotesk. Fler än 4 000 människor dog i Londons Great Smog 1952.
Kommer Paris att klara sitt Seineprojekt? Kanske. Att döma av fiskarnas beteende är man på god väg. På 1970-talet fanns det endast tre fiskarter i floden; i dag finns det 36. Frågan är om fransmännen även klarar av att reducera halten av koli-bakterier och intestinala entero­kocker; i dag ligger bakterie­halten klart över gräns­värdena. Man har storsatsat på att förstärka desinfektions­systemen vid två reningsverk och dessutom låtit anlägga en gigantisk lagrings­bassäng för regnvatten.
Det handlar inte bara om miljöentusiasm utan också om nationell prestige
Kostnaden är astronomisk: 1,4 miljarder euro. Optimismen är lika stor, och enligt planerna kommer de tre första badplatserna längs Seines kajer att öppnas för allmänheten nästnästa sommar, varefter ytterligare några tiotal kommer att följa.
Det handlar inte bara om miljö­entusiasm utan också om nationell prestige – La France måste visa världen att man kan prestera, och president Emmanuel Macron har själv förklarat att han tänker bada i Seine i sommar."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram