Stegvis Alkoholförsäljning

2024-06-05
Ett steg i taget...

https://www.svd.se/a/Oo3req/regeringen-ger-besked-om-gardsforaljning
"Regeringen vill tillåta gårdsförsäljning i Sverige. Som mest ska varje kund få köpa med sig tre liter vin eller starköl.
Planen är att svenska alkoholtillverkare från och med våren 2025 ska få sälja sina produkter direkt till besökare.
Det står klart efter att regeringen presenterat sitt förslag på att införa gårdsförsäljning av alkohol.
– Det här är en frihetsreform. Sverige blir lite mer som övriga Europa, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff.
Men frihetsreformen kommer inte utan begränsningar.
Frågan om gårdsförsäljning är långlivad i svensk politik och regeringen har fått kritik för att processen drar ut på tiden. Arbetet med lagförslaget har beskrivits som komplext och tunga jurister på regeringskansliet har varit involverade.
Knäckfrågan handlar om huruvida gårdsförsäljning kommer att innebära Systembolagets fall – eller inte.
Det svenska alkoholmonopolet existerar genom ett undantag från EU:s handelsregler, och experter påstår att gårdsförsäljning skulle kunna leda till att EU-domstolen upplöser undantaget – och således monopolet – i en rättsprocess.
Regeringens utgångspunkt har hela tiden varit att monopolet ska överleva och därför föreslår man en begränsad modell av gårdsförsäljning.
Varje kund ska som max få köpa med sig 3 liter vin, starköl och andra jästa drycker – och som mest 0,7 liter spritdryck.
Köpet ska endast få göras i samband med ett betalt studiebesök och tillverkaren måste informera om risker och skadeverkningar.
– Jag har aldrig velat se några onödiga begränsningar, utan det här är begränsningar som är motiverade. Alternativet är ingen gårdsförsäljning, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).
Storskaliga tillverkare ska inte få bedriva gårdsförsäljning och totalt omfattas runt 600 stycken runt om i landet. Även om reformen har sålts in som ett sätt att gynna landsbygden ska även producenter i städer få bedriva gårdsförsäljning.
– Det finns inget krav på att man ska vara lokaliserad på ett specifikt ställe. Men man måste ha sin produktion där man säljer sina produkter, säger Jakob Forssmed.
Regeringen ska skicka ut förslaget till EU-kommissionen och de andra EU-länderna för synpunkter. I slutändan är det ändå upp till EU-domstolen att avgöra om gårdsförsäljning kan samexistera med det svenska monopolet.
Om EU-domstolen trots allt bedömer att gårdsförsäljning inte är förenligt med monopolet, vad gör ni då?
– Det är en spekulation. Men om det skulle inträffa så kan vi inte bedriva gårdsförsäljning som vi föreslår. Men vi tror att det är förenligt med EU-rätten, säger Jakob Forssmed.
Är det möjligt att dra tillbaka lagen isåfall?
– Ja, det är min bedömning."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram