Varningsklockor För Hela Finansiella Systemet

2024-04-17
https://varldenshistoria.se/kultur/arkeologi/smaltande-glaciarer-avslojar-vikingarnas-motorvag-i-norge Större risker, osäkrare marknader och skulder som skenar. Sedan finanskrisen har hoten mot finanssystemet inte blivit färre – tvärtom.

Det globala finansiella systemet är betydligt skakigare än vad många inser.
Efter finanskrisen 2008 har försök gjorts för att minska riskerna inom systemet.
Istället har en rad nya instabiliteter vuxit fram, skriver Financial Times.

Vilken risk?
I mars förra året kollapsade Silicon Valley Bank på grund av dålig riskhantering mot ränteuppgångar.
Fem dagar senare akutsåldes anrika Credit Suisse till rivalen UBS.
Enligt BIS-chefen Agustín Carstens föranleddes detta av “dåliga affärsmodeller, bedrövligt otillräcklig riskhantering och bristfällig styrning”.

Vem blir näst på tur att falla?


Ökad volatilitet
Amerikanska marknaden för statsobligationer har historiskt sett betraktats som den finansiellt säkraste.
Men även här har marken börjat gunga, delvis på grund av storbankernas minskade förmåga att agera som marknadsgaranter.
Detta härstammar i sin tur ironiskt nog från ovan nämnda regleringar efter finanskrisen.
Riskfyllda handelsstrategier från hedgefonder, vilket involverar stora lån, utgör också ett ständigt destabiliserande hot.

Finanssektorns skuggsida
Mindre transparenta och reglerade aktörer som privatmarknader och skuggbanker har vunnit allt större mark i det globala finanssystemet.
Deras totala andel tillgångar har sedan finanskrisen nästan fördubblats till 47 procent.
Det ligger en bra bit över de knappt 40 procent som traditionella banker innehar.
Ingen kan därför vara helt säker på vilka hot som döljer sig i detta finansiella vilda västern.

Skulderna bara ökar
Allt fler utvecklade länder har blivit ännu mer beroende av skulder för att driva ekonomisk tillväxt, särskilt USA och Storbritannien.

Sedan 1950-talet har 39 länder gått från att ha skulder på 110 procent av BNP till hisnande 278 procent av BNP år 2022.
I samma takt som skuldbördan ökar, ökar beroendet av nya skulder för att stimulera efterfrågan.
Finanssystemet blir därför allt mer känsligt för chocker, vilket i sin tur kräver ständiga ingripanden från centralbanker för att upprätthålla stabiliteten.
Förvissningen om att bankerna kommer att rädda en driver också på ett ökat risktagande – allt i en ond cirkel.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram