Svenska Beslagtagningstankar

2024-04-15
Notera nu att jag aldrig någonsin har nämnt Åsnelund och Hökmark i samma mening....

Stockholm Free World Forum ( svenska : Frivärld ) är en utrikespolitisk tankesmedja centrerad i Stockholm , Sverige . Det grundades 2011 av Mats Johansson . Januari 2015 - augusti 2023 Stockholm Free World Forum leddes av Katarina Tracz. Anna Rennéus Guthrie utsågs till ny direktör i augusti 2023. Den har sedan starten rankats bland de mest inflytelserika i Sverige, ofta citerad av många nationella och internationella tidningar. Bland dess medarbetare finns Anders Åslund , Patrik Oksanen och Benjamin Katzeff Silberstein. Den har också innehållit artiklar och böcker av höga svenska dignitärer, inklusive tidigare utrikesminister Ann Linde , nuvarande statsminister Ulf Kristersson och nuvarande försvarsminister Pål Jonson, bland andra seniora medarbetare.

https://www.dn.se/debatt/ryska-blodspengar-i-vast-maste-genast-tas-i-beslag/
"Kriget har vållat död och förödelse i Ukraina, och Ryssland måste tvingas betala för sina brott. Argumenten mot konfiskering av ryska tillgångar i väst håller inte för granskning. Om medlen tas i beslag kan Ukraina få en första avbetalning på det krigsskadestånd landet har rätt till, skriver Gunnar Hökmark och Anders Åslund för tankesmedjan Frivärld.
Som EU-ordförande initierade Sverige­ ­förra året en undersökning för att fastställa hur mycket pengar den ryska staten höll inom EU. Den leddes av Kommers­kollegiets generaldirektör Anders Ahnlid. I maj hade han funnit svaret: mer än 200 miljarder euro, nästan alltihop i det privatägda clearing­systemet Euroclear i Belgien. G7-länderna har nu funnit att den ryska centralbanken har inte mindre än 285 miljarder dollar i västvärlden.
Dessa medel frystes av G7 redan i februari 2022, omedelbart efter att Ryssland hade inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina. Dessa pengar bör levereras till Ukraina som krigsskadestånd så snart som möjligt.
Även om den ryska centralbanken inte har några medel i Sverige kan vi sätta ett prejudikat genom att göra det möjligt att konfiskera ryska statliga medel i vårt land. Det stöder de krafter som strävar efter att konfiskera ryska medel där de faktiskt finns.
Ryssland har genom rena krigsbrott åsamkat Ukraina oerhörda skador. Världsbanken uppskattar Ukrainas förluster till inte mindre än 486 miljarder dollar. G7 har i mer än ett år hävdat att Ryssland måste hållas ansvarigt och att Moskva måste betala för den skada man förorsakat. Irak tvingades efter sitt angrepp på Kuwait 1990 att betala totalt 52 miljarder dollar i krigsskadestånd.
G7 har i mer än ett år hävdat att Ryssland måste hållas ansvarigt och att Moskva måste betala för den skada man förorsakat.
I november 2022 antog FN:s general­församling med stor majoritet en kraftfull resolution om att Ryssland måste ”bära de rättsliga konsekvenserna av alla sina internationellt olagliga handlingar, inklusive betalning av ersättning för den skada, inklusive all förstörelse, som orsakats av sådana handlingar”.
Två typer av argument har framförts mot konfiskering av de statliga ryska medlen i väst. Somliga hävdar att det strider mot folkrätten, andra att det finns risk för ekonomisk instabilitet.
Två grupper av internationella jurister, ledda av Harvardprofessorn Laurence Tribe respektive Philip Zelikow vid Stanforduniversitetet, har med kraft tillbakavisat att det skulle strida mot folkrätten. Tvärtom, hävdar de, kräver Rysslands grova brott mot folkrätten kraftfulla motåtgärder. Tribe och Zelikow förefaller ha vunnit den juridiska striden.
Huvudargumentet mot konfiskering är nu den påstådda risken för finansiell destabilisering. Det drivs främst av Europeiska centralbankens (ECB) chef Christine Lagarde. Hon befarar att euron skulle undermineras om Europa beslagtog de ryska centralbanksreserverna. Detta argument saknar grund.
För det första har dessa medel redan varit frysta i två år utan någon nämnvärd förändring i fördelningen av världens valutareserver.
För det andra finns det bara två trovärdiga reservvalutor, den amerikanska dollarn och euron, eftersom en reservvaluta måste vara stabil, ­konvertibel och baserad på en stor fri och öppen ekonomi med ett starkt rätts­system. Mindre västländer, som Japan och Storbritannien, undviker att dra på sig alltför stora reserver ­eftersom sådana skulle driva upp deras valutors växelkurser. Den kinesiska valutan är inte konvertibel, och Kina är ingen rättsstat och har därför endast attraherat 2,4 procent av världens valuta­reserver (i huvudsak från Ryssland).
Det största motståndet kommer från Tyskland som hänvisar till ECB.
Västvärldens rättsstater bör för övrigt inte låta sig bli en del av ­auktoritära kleptokratiers system för att upprätthålla sin rättslöshet och brottslighet, vilket Christine Lagardes argument i slutändan innebär.
Kanada har tagit ledningen för en konfiskation av de ryska pengarna. Det kanadensiska parlamentet antog redan sommaren 2022 en lag om att beslagta såväl statliga som privata tillgångar ägda av sanktionerade ryssar.­ Storbritannien driver nu debatten framåt tillsammans med den amerikanska kongressen som diskuterar ett konkret lagförslag. Japan stöder dessa länder, liksom EU-kommissionen och Europaparlamentet.
Det största motståndet kommer från Tyskland som hänvisar till ECB. Detsamma gäller i mindre grad Frankrike och Italien. Medan de saknar relevanta argument, förlänger de Ukrainas lidande.
Så länge kriget är så intensivt som i dag, behöver Ukraina ungefär 100 ­miljarder dollar om året i internationellt bistånd – 60 procent militärt och 40 procent för budgetfinansiering. Under 2023 fick Ukraina ungefär så mycket, men i år är risken stor att USA kommer att fallera på grund av Donald Trumps motstånd. 2022 blockerade Tyskland utlovad EU-finansiering, vilket ledde till att Ukraina drabbades av en budget­kris som drev upp inflationen. En än värre kris uppstår om Trump får som han vill.
I en kompromiss har EU sent omsider kommit fram till att man ska ta räntan av de ryska pengarna i Euroclear, cirka 3 miljarder euro om året, och ge till Ukraina. Men Ukraina behöver och har rätt till vida mer.
Även om det knappast­ finns några ryska ­statliga tillgångar i Sverige, kan vårt land spela en inflytelserik roll genom att gå i täten­ för ett gemensamt ­europeiskt agerande.
På detta vis kan Ryssland besegra Ukraina finansiellt. Om det uppfattas som legitimt att ta räntan, kan själv­fallet hela summan tas i anspråk. Det är djupt omoraliskt att Ryssland ska få behålla sina statliga tillgångar i väst, alltmedan den ryska staten förstör mycket större värden i Ukraina. Dessa medel måste i stället föras över till ukrainarna.
Den svenska regeringen stöder av allt att döma konfiskering av de ryska statsmedlen, men bör visa detta i handling. Även om det knappast finns några ryska statliga tillgångar i Sverige, kan vårt land spela en inflytelserik roll genom att gå i täten för ett gemensamt europeiskt agerande i konfiskationsfrågan.
Svensk grundlag skyddar inte utländska staters egendom i vårt land, bortsett från sådan som täcks av diplomatisk immunitet. Riksdagen bör anta en lag om att ryska statliga tillgångar ska kunna konfiskeras och användas som krigsskadestånd till Ukraina. Därmed kan Sverige skapa ett viktigt internationellt prejudikat."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram