Frankrike, Ukraina & Rysk Naturgas

2024-04-11
Macron, Ukrainas starkaste försvarare, ökar tyst gasbetalningarna till Ryssland – rapport.
"Ryska leveranser av flytande naturgas till Frankrike växte mer än till något annat land i EU jämfört med förra året", skriver Politico och citerar uppgifter från Centrum för forskning om energi och ren luft.
Totalt har Frankrike sedan årets början betalat Ryssland mer än 600 miljoner euro för gasleveranser, noterar tidningen, och tillägger att situationen har väckt kritik i EU och uppmanar Paris att stoppa de växande inköpen.
Politico rapporterar att ökningen av rysk gas delvis beror på strejker som "stark störde normalflöde förra året. "
Dessutom hävdar Frankrike å sin sida att "hög gasnivå färdas genom Frankrike och bidrar till att försörja andra länder som Italien. "
Ryssland har upprepade gånger sagt att sanktioner mot ryska energiresurser skulle drabba Europa först och främst.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

Macron, Ukraine's staunchest defender, quietly increases gas payments to Russia - report
"Russian liquefied natural gas deliveries to France grew more than to any other country in the EU compared to last year," Politico writes, citing data from the Center for Research on Energy and Clean Air.
In total, since the beginning of the year, France has paid Russia more than 600 million euros for gas supplies, the newspaper notes, adding that this situation has caused criticism in the EU and calls for Paris to stop the growing purchases.
Politico reports that the increase in Russian gas is partly due to strikes that "strongly disrupted normal flows last year."
In addition, France, for its part, argues that "high level of gas travels through France and helps supply other countries like Italy."
Russia has repeatedly said that sanctions against Russian energy resources would hit Europe first and foremost.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram