Övertalningskampanj Stoppade Naturrestaureringslag

2024-04-11
Jaså det är en ren blåsning det också...

https://www.dn.se/sverige/sa-bedrev-ministern-overtalningskampanj-for-att-stoppa-lagen-om-att-radda-forstord-natur/
"Sverige fanns bland länderna som var med att stoppa naturrestaureringslagen – den EU-lag som tagits fram för att rädda förstörd natur, som DN beskrivit.
Detta trots att klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) var glad efter att den röstats igenom av såväl EU:s ministerråd som EU-parlamentet i somras.
”Det här är en stor framgång för det europeiska miljöarbetet”, sa hon då.
En sista formell omröstning om att anta lagen skulle ha hållits måndagen den 25 mars på miljöministermötet i Bryssel.
Men dagarna innan mötet fick DN uppgifter från källor om att Ungern, som dittills aviserat att man skulle rösta för lagen – i sista stund höll på att ändra sig. Det gjorde att en blockerande minoritet av åtta länder hade uppstått som kunde stoppa lagen, däribland Sverige, Ungern, Nederländerna och Italien.
Därför sköts förslaget på osäker framtid.
Såväl internationellt som i Sverige, har den dramatiska vändningen uppmärksammats.
Om rådet röstar ned den kompromisstext man förhandlat med parlamentet kan det ses som att man frångår EU:s demokratiska beslutsprocess
Brittiska The Guardian beskriver processen som en ”kollaps”. Den europeiska miljökommissionären Virginijus Sinkevičius varnar för att EU:s rykte i det globala arbetet för att rädda arter nu riskerar att förstöras.
Nu kan DN avslöja att landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) bedrivit en aktiv övertalningskampanj gentemot flera andra medlemsländer – däribland Ungern – dagarna innan omröstningen i ministerrådet.
DN har tagit del av flera personliga brev som ministern skickade till sina ministerkollegor i Rumänien, Österrike och Kroatien, den 19 mars. ”Jag uppmanar er att noggrant undersöka lagens påverkan på landsbygdsområden”, skrev den svenska landsbygdsministern och underströk att Sverige anser att lagen gör mer skada än nytta.
Till sina ministerkollegor avslutade Kullgren:
”Jag litar på att vi återigen kan stå enade i en samordnad ansträngning vid nästa veckas miljörådsmöte, och säkerställa att vår gemensamma röst får genomslag på ett sätt som värnar om våra gemensamma intressen och ambitioner, samt att ni kommer att ansluta er till oss i försöken att bilda en blockerande minoritet.”
Två dagar efter brevutskicken, på eftermiddagen den 21 mars, skickade Kullgrens stabschef också ett brådskande meddelande till staben hos den ungerska jordbruksministern István Nagy, för att ministrarna skulle få till ett snabbt telefonmöte om naturrestaureringslagen.
”Med tanke på angelägenheten i frågan skulle det vara mycket fördelaktigt att utbyta perspektiv. Skulle det vara möjligt för dig att hjälpa oss att underlätta en kontakt med ministern i dag?”, skriver stabschefen.
Peter Kullgren svarar DN i ett mejl att han sökte den ungerska ministern István Nagy eftersom man fått information om att den ungerska regeringen var tveksam till slututformningen av naturrestaureringslagen.
Förfrågan till ungerska jordbruks- och landsbygdsministern om telefonmöte med svenska landsbygdsministern, tre dagar innan omröstningen.
Han ville framföra regeringens argument emot lagen och uppmärksamma dem på problemen.
”Dessa sista kontakter nu i mars var nog inte det som avgjorde frågan. Men vi önskade ta varje chans att påverka, om än så på marginalen, eftersom lagens konsekvenser riskerar att bli ödesdigra för svenskt skogsbruk, lantbruk och klimatarbete”, skriver han och fortsätter:
”Men Sveriges position och vårt arbete inom EU har varit en av flera bidragande faktorer till den lyckade mobiliseringen mot lagen. Inte minst har det varit betydelsefullt att Sverige, med en statsminister från ett EPP-parti, drivit på för samma linje som EPP-gruppen i parlamentet.
Hade du förankrat dina initiativ att stoppa naturrestaureringslagen med Sveriges klimat- och miljöminister?
”All regeringens politik är förankrad hos alla ministrar genom Regeringskansliets sedvanliga processer.”
Landsbygsminister Peter Kullgren (KD) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under en pressträff om en skogspolitisk utredning.
Att ministerrådet, som redan hade förhandlat naturrestaureringslagen med parlamentet, går emot resultatet av en avslutad trepartsförhandling är mycket ovanligt.
Torbjörn Ebenhard är forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald och Sveriges tidigare förhandlare inom FN:s konvention för biologisk mångfald. Han menar att det står varje minister fritt fram att försöka påverka andra regeringar i politiska frågor.
– Det som dock är anmärkningsvärt här är tidpunkten i processen. EU-parlamentet och rådet hade förhandlat och kommit överens om en reviderad version av kommissionens lagförslag. Det som i normala fall då återstår är bara formaliagodkännanden i parlamentet respektive rådet. Om rådet då röstar ned den kompromisstext man förhandlat med parlamentet kan det ses som att man frångår EU:s demokratiska beslutsprocess, säger han.
Torbjörn Ebenhard är forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald och Sveriges tidigare förhandlare inom FN:s konvention för biologisk mångfald.
Under Art- och habitatdirektivet har Sverige och EU:s andra medlemsstater redan åtagit sig att ge listade arter och deras livsmiljöer en gynnsam bevarandestatus.
Alla EU-länder inklusive Sverige har också antagit det nya globala ramverket för biologisk mångfald (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) inom konventionen för biologisk mångfald. Det säger bland annat att minst 30 procent av naturens utarmade ekosystem ska ha börjat återställas till år 2030.
– Att säga nej till EU:s restaureringslag innebär att avhända sig ett praktiskt redskap för att leva upp till befintliga åtaganden under både EU-lagstiftning och konventionen för biologisk mångfald, säger Torbjörn Ebenhard.
DN har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Fakta.Turerna kring naturrestaureringslagen
22 juni 2022: EU-kommissionen lämnar ett förslag till en ny förordning, en lag om naturrestaurering som beskrivs som den viktigaste för biologisk mångfald inom EU sedan art- och habitatdirektivet. Det handlar om att återskapa minst 20 procent av naturliga livsmiljöer för vilda arter på land och i hav, fram till 2030.
20 juni 2023: Ministerrådet (ministrar från alla EU-ländernas regeringar) röstar igenom sin ståndpunkt.
12 juli 2023: EU-parlamentet antar sin ståndpunkt.
9 november 2023: EU-parlamentet och ministerrådet når en uppgörelse om lagen efter förhandlingar.
27 feb 2024: EU-parlamentet klubbar igenom uppgörelsen.
25 mars 2024: Ministerrådet skulle hålla en sista formell omröstning – men efter att åtta regeringar i sista stund aviserat att man inte skulle rösta ja, så drogs lagförslaget tillbaka. Det handlade om Ungern, Österrike, Belgien, Finland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige. Framtiden för lagen är nu oklar."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram