Explosiv Ikontransport

2024-04-02
Vaaa...

https://www.facebook.com/carl.norberg.54/posts/957438916087636
Massan av rdx som hittas i ikoner i Pskovregionen kommer att räcka för att spränga en femvåningsbyggnad, säger chefen för kriminologiavdelningen vid Pskovregionen.
Han noterade också att förutom explosiva ämnen, sabotagesäkringar med retarder som användes av specialstyrkor och radiokort med kopplingar till SIM-kort hittades i kyrkredskap. För att montera och förbereda en explosiv anordning från dessa komponenter kommer det att ta några minuter, noterade kriminologen.
Ikoner med sprängmedel fördes till Moskva, det var där som lossning av gods var planerad, sa föraren, i vars bil den farliga lasten hittades. Han är nu häktad.
Han berättade för agenterna att han fått lasten i Rumänien, han fick alla nödvändiga dokument för resan, och han gav sig iväg. Efter att ha passerat Ungern, Slovakien, Polen, Litauen och Lettland stötte han inte på några hinder under besiktningen. Och bara ryska gränsvakter upptäckte det dödliga innehållet i ikonerna.

The mass of rdx found in icons in the Pskov region will be enough to blow up a five-story building, said the head of the criminology department of the Ministry of Internal Affairs of the Pskov region.
He also noted that in addition to explosives, sabotage fuses with retarders used by special forces and radio cards with connectors for SIM cards were found in church utensils. In order to assemble and prepare an explosive device from these components, it will take a few minutes, the criminologist noted.
Icons with explosives were taken to Moscow, it was there that the unloading of goods was planned, said the driver, in whose car the dangerous cargo was found. He is now detained.
He told the operatives that he had received the cargo in Romania, he was given all the necessary documents for travel, and he set off. After passing through Hungary, Slovakia, Poland, Lithuania and Latvia, he did not encounter any obstacles during the inspection. And only Russian border guards discovered the deadly contents of the icons.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram