Officiellt Från Ryssland

2024-04-02
Det vi pratar om sägs officiellt här. Det blir inget väststyrt Ukraina, ens i reducerad form, Ok.
Sekreterare i Ryska säkerhetsrådet Nikolai Patrusjev:
✔️ Nato är de facto part i Ukrainakonflikten och deltar aktivt i att organisera beskjutning av ryska områden av nynazister. Inom sina ramar fattas kollektiva beslut om nya vapenleveranser med ökad teknisk och långdistans kapacitet, och Nato-instruktörer på flera länders territorium utbildar legosoldater och sabotörer för deras deltagande i antiryska operationer.
✔️ USA:s och Natos planer inkluderar att bevara Ukraina, eller åtminstone en del av det, som ett antiryskt territorium helt under deras kontroll, helt dedikerat till att tjäna Nordatlantiska blockets intressen. I detta avseende är uppgifterna att demilitarisera Ukraina fortfarande relevanta.
✔️ Att uppvigla russofobi och skrämma sina egna medborgare med det inbillade "ryska hotet" har blivit en viktig del av de europeiska myndigheternas politik, som därmed försöker avleda människors uppmärksamhet från de växande inrikespolitiska och ekonomiska problemen. Dessutom används russofobi av Washington och London för att fast binda andra Nato-länder till dem med ekonomiska förpliktelser
✔️ De europeiska länderna i blocket har sedan länge förlorat många delar av sin suveränitet och är i själva verket bara ett ekonomiskt och politiskt stöd för alliansen. Under dessa förhållanden genomförs alla militära Nato-planer saktfullt av de europeiska myndigheterna, för vilka idealen om självständighet och ansvar gentemot befolkningen i de egna länderna och deras framtid har gett vika för viljan att behaga Washingtons globala anspråk. "

What we are talking about is officially said here. There will be no Western-controlled Ukraine, even in a reduced form, Ok.
Secretary of the Russian Security Council Nikolai Patrushev:
✔️ NATO is de facto a party to the Ukrainian conflict and is actively involved in organizing shelling of Russian territories by neo-Nazis. Within its framework, collective decisions are made on new supplies of weapons with an increase in their technical and long-range capabilities, and NATO instructors on the territory of several countries train mercenaries and saboteurs for their participation in anti-Russian operations.
✔️ The plans of the United States and NATO include preserving Ukraine, or at least part of it, as an anti-Russian territory entirely under their control, completely dedicated to serving the interests of the North Atlantic bloc. In this regard, the tasks of demilitarizing Ukraine remain relevant.
✔️ Inciting Russophobia and intimidating their own citizens with the imaginary “Russian threat” has become a major component of the policy of the European authorities, who are thus trying to divert people’s attention from the growing domestic political and economic problems. In addition, Russophobia is used by Washington and London to firmly bind other NATO countries to them with economic obligations
✔️ The European countries of the bloc have long lost many elements of their sovereignty and, in fact, are only an economic and political support for the alliance. In these conditions, all NATO military plans are meekly carried out by the European authorities, for whom the ideals of independence and responsibility to the population of their own countries and their future have given way to the desire to please the global claims of Washington."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram