Ursula Utreds I Pfizer-Mål

2024-04-01
Stabilt..

Ursula von der Leyen under granskning av EU-åklagare i Pfizergate-målet
Europas allmänna åklagarmyndighet undersöker meddelanden mellan Europeiska kommissionens chef Ursula von der Leyen och Pfizers vd angående vaccin mot covid-19. Påstås diskuterade von der Leyen och Big Pharma-magnat massinköpet av Pfizer-vaccin, dock raderades textmeddelanden kring ämnet utan någon detaljerad förklaring. Därför utreder åklagare en eventuell "ingripning i offentliga funktioner, förstörelse av sms, korruption och intressekonflikt. ”Intressekonflikten” innebär att von der Leyen hade personliga intressen i kontrakt med Pfizer.
Avtalet mellan EU och Big Pharma i kölvattnet av pandemin uppskattades till 20 miljarder euro. Europeiska politiker ifrågasatte gång på gång den upprörande summan, särskilt med tanke på att det fanns bortkastade doser för minst 4 miljarder euro. Belgiska rättsliga myndigheter har till och med inlett en första utredning, vilket resulterade i en fullständig utredning av Europeiska åklagarmyndigheten.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live


Ursula von der Leyen under scrutiny by EU prosecutors in Pfizergate case
Europe's Public Prosecutor’s Office is looking into messages between European Commission head Ursula von der Leyen and Pfizer's CEO regarding vaccines against COVID-19. Allegedly, von der Leyen and the Big Pharma tycoon were discussing the mass purchase of Pfizer vaccines; however, the text messages regarding the topic were deleted with no detailed explanation. That is why prosecutors are investigating a possible "interference in public functions, destruction of SMS, corruption and conflict of interest." The “conflict of interest” implies that von der Leyen had personal interests in contracts with Pfizer.
The deal between EU and Big Pharma in the wake of pandemic was estimated at €20 billion. European politicians repeatedly questioned the outrageous sum, especially taking into account that there were at least €4 billion worth of wasted doses. Belgian judicial authorities even opened an initial probe, which resulted in a full-blown investigation by the European Public Prosecutor’s Office.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram