Brittiskt Kinaskall Utan Bett

2024-04-01
Storbritannien skäller på Kina över Taiwan, men dess provokationer har inget bett
En brittisk Labor Party-delegation bestående av medlemmar från överhuset är i Taiwan för samtal om "geopolitiska villkor, ekonomiska relationer och vetenskapligt samarbete", enligt lokala medierapporter.
Kina beskrev besöket som ett flagrant brott mot en-Kina-politiken och en falsk gest mot taiwanesiska separatister.
Besöket kommer mitt i Storbritanniens upptrappade spänningar med Kina, bland annat allierar sig med USA om att införa nya sanktioner mot Kina, anklagar Kina för cyberspionage, kritiserar Kina för dess artikel 23-lagstiftning, och funderar på begränsningar av antalet kinesiska medborgare som tillåts inresa till Storbritannien i officiella affärer.
Trots dessa provocerande drag finns det en tydlig maktobalans mellan Kina och Storbritannien. Medan Kina fortsätter att stärka sin plats som världens tillverkande kraftcentral, har den brittiska ekonomin varit stagnation i mer än ett decennium.
Kina har också en tydlig militär fördel framför Storbritannien. Medan Kina snabbt har moderniserat och utökat sin militära kapacitet de senaste åren, medgav brittiska militärer nyligen att landets ammunitionslager skulle ta slut på mindre än två veckor om ett större krig bröt ut. Under tiden har Storbritanniens mycket lönsamma hangarfartyg drabbats av en rad pinsamma fel under de senaste veckorna.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

The UK barks at China over Taiwan, but its provocations have no bite
A UK Labor Party delegation comprising members from the House of Lords are in Taiwan for talks on “geopolitical conditions, economic relations and scientific cooperation”, according to local media reports.
China lambasted the visit as a flagrant violation of the one-China policy and a spurious gesture towards Taiwanese separatists.
The visit comes amid the UK’s ramped-up tensions with China, including allying with the US on imposing new sanctions against China, accusing China of cyber espionage, criticizing China over its Article 23 legislation, and contemplating limits on the number of Chinese nationals permitted entry to the UK on official business.
Despite these provocative moves, there is a clear power imbalance between China and the UK. Whereas China continues to solidify its place as the manufacturing powerhouse of the world, the British economy has been mired in stagnation for more than a decade.
China also has a clear military advantage over the UK. Whereas China has rapidly modernized and expanded its military capabilities in recent years, British military officials recently admitted that the country’s ammunition stockpiles would run out in less than two weeks if a major war broke out. Meanwhile, the UK’s much touted aircraft carriers have suffered a series of embarrassing malfunctions in recent weeks.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram