Diskriminerande Poliskontroller

2024-04-01
Vilket innebär vad för någonting och varför...

https://www.svd.se/a/EQ0xkP/poliskontroller-ska-kunna-utgora-diskriminering
"– Det handlar om att stärka skyddet för den enskilde, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).
Den nuvarande diskrimineringslagen har hål som regeringen nu vill täppa till. Utgångspunkten är en utredning som lades fram 2021.
I dag undantas rättsvårdande myndigheter som tull och polis i sin myndighetsutövning, vilket gör att individer har ett begränsat skydd mot diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ger som exempel när etnisk profilering förekommer i olika kontroller, inte sällan av afrosvenskar, romer eller personer som är, eller uppfattas vara muslimer. Även FN har pekat på att skyddet bör stärkas.
I dag tar lagen sikte på hur offentliga tjänstemän bemöter medborgare på ett mer allmänt sätt. Den stärkta lagen är tänkt att innefatta konkreta ingripanden som poliser eller tulltjänsteman kan göra, till exempel visiteringar.
– Och där ser vi ju ett behov av att stärka diskrimineringsskyddet när det gäller just deras ingripanden och myndighetsbeslut, säger Paulina Brandberg.
Utredningen pekade på att det bör göras undantag för främst domstolar och Säpo.
– Det är en väldigt komplex fråga som vi behöver analysera väldigt noga, säger Paulina Brandberg."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram