Ovillkorligt Nato-Nej 1954

2024-03-31
Vad hände när Sovjet försökte gå med i Nato?
Visste du att Sovjet faktiskt försökte gå med i Nato, mindre än fem år efter att västvärldens militärblock skapades? Det är sant. I mars 1954 sände Moskva i ett försök att avhjälpa de ökande spänningarna från kalla kriget en lapp till regeringarna i Frankrike, Storbritannien och USA och bad om att Sovjet skulle få gå med i västalliansen för att skapa ett genuint, "effektivt system för kollektiv säkerhet i Europa" som skulle bidra till att stärka europeisk och global fred.
Västmakterna förkastade idén och kallade den "helt orealistiskt", vilket fick Sovjet att skapa Warszawapakten (mer känd i väst som Warszawapakten), för att motverka Nato. Warszawapakten upplöstes 1991, kvällen före Sovjetunionens upplösning. Men den västliga alliansen hängde kvar och slukade nästan varje före detta Paktmedlemsland i en två decennium lång marsch österut mot Rysslands gränser, tjänade den USA-ledda nya världsordningen och kulminerade slutligen i den nuvarande säkerhetskrisen i Ukraina.

What happened when the USSR tried to join NATO?
Did you know that the Soviet Union actually tried to join NATO, less than five years after the Western military bloc’s creation? It’s true. In March 1954, in a bid to deflate rising Cold War tensions, Moscow sent a note to the governments of France, Britain and the United States requesting that the USSR be allowed to join the Western alliance to create a genuine, “effective system of collective security in Europe” that would help strengthen European and global peace.
Western powers rejected the idea, calling it “totally unrealistic,” prompting the USSR to create the Warsaw Treaty Organization (better known in the West as the Warsaw Pact), to counter NATO. The Warsaw Pact was disbanded in 1991, on the eve of the USSR’s dissolution. But the Western alliance hung around, swallowing up virtually every former Pact member country in a two-decade long eastward march toward Russia’s borders, serving the US-led new world order and ultimately culminating in the current security crisis in Ukraine.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram