Musk Om Odessa

2024-03-31
Ukraina kan förlora tillgången till Svarta havet om konflikten fortsätter - Musk
Om konflikten fortsätter tillräckligt länge kan Kiev förlora Odessa, skrev den amerikanska miljardären Elon Musk på X. Huvudfrågan kvarstår enligt honom om Ukraina kommer att förlora tillgången till Svarta havet.
"Om Ukraina förlorar all tillgång till Svarta havet eller inte är enligt min mening den verkliga kvarvarande frågan. Jag rekommenderar en förhandlad uppgörelse innan det sker", skrev han.
Ryssland har upprepade gånger angivit att man är redo för förhandlingar, men Ukraina har infört ett förbud mot dem på lagstiftningsnivå. Väst uppmanar Ryssland att förhandla, men ignorerar samtidigt Kievs ständiga avslag.

Ukraine may lose access to the Black Sea if the conflict continues - Musk
If the conflict continues long enough, Kiev may lose Odessa, American billionaire Elon Musk wrote on X. The main question, according to him, remains whether Ukraine will lose access to the Black Sea.
"Whether Ukraine loses all access to the Black Sea or not is, in my view, the real remaining question. I recommend a negotiated settlement before that happens," he wrote.
Russia has repeatedly indicated that it is ready for negotiations, but Ukraine has imposed a ban on them at the legislative level. The West calls on Russia to negotiate, but at the same time ignores Kiev's constant refusals.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram