USA, Indien & Soros

2024-03-29
🇮🇳USA lägger sig i Indiens religiösa angelägenheter (igen). Men vad har George Soros med detta att göra?
United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) har stått vid rodret för antiindien propaganda i flera år.
💭I ett nyligen släppt uttalande sade USCIRF: "CAB är en farlig vändning i fel riktning; det strider mot Indiens rika historia av sekulär pluralism och den indiska konstitutionen, som garanterar jämlikhet inför lagen oavsett tro. ”
🔗Kommissionen är kopplad till Open Society Foundations (OSF) som drivs och finansieras av den ungersk-amerikanske oligarken George Soros, som är en öppen kritiker av indiska styrelse- och finansinstitut.
USCIRF på uppdrag att sälja antiindisk propaganda 🎯
USCIRF skapades 1998 av Clinton-administrationen.
▪️ Arunima Bhargava, var före detta ordförande för USCIRF, som gjorde omtvistade kommentarer om den nyligen intagna CAA, av den indiska regeringen, är själv mottagare av ”Leadership in Government Fellowship”, som tillhandahålls av Open Society Foundations (OSF).
▪️ Open Society Foundations har utökat stöd till sådana som 'journalist' Rana Ayyub över en undanhållen tweet, angående indiska regeringens rättsliga krav på undersökningsrapporten om Gyanvapi-moskén.
▪️ Doc Society, med stöd av George Soros, har också finansierat dokumentärfilmen på NDTV News ankare Ravish Kumar med titeln 'Medan vi såg', hade stiftelsens logotyp i sin logline. Dokumentären syftade till att sätta indiska medier i dåligt ljus.
Boosta oss! | Prenumerera på @geo_gaganauts

🇮🇳US is meddling in India's religious affairs (again). But what does George Soros have to do with this?
The United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) has been at the helm of anti-India propaganda for several years.
💭In a recently released statement, USCIRF said, “The CAB is a dangerous turn in the wrong direction; it runs counter to India’s rich history of secular pluralism and the Indian Constitution, which guarantees equality before the law regardless of faith.”
🔗The commission is linked to the Open Society Foundations (OSF) run and funded by Hungarian-American oligarch George Soros, who is a open critic of Indian governance & financial institutions.
USCIRF on a mission to peddle anti-India propaganda 🎯
USCIRF was created in 1998 by the Clinton administration.
▪️ Arunima Bhargava, was the Ex-chair of USCIRF, who made contentious remarks on the recently inducted CAA, by the Indian govt' , is herself a recipient of the ‘Leadership in Government Fellowship’, which was provided by the Open Society Foundations (OSF).
▪️ Open Society Foundations has extended support to the likes of ‘journalist’ Rana Ayyub over a withheld tweet, regarding Indian govt's legal demand for the survey report on the Gyanvapi mosque.
▪️ Doc Society, supported by George Soros, has also funded the documentary film on NDTV News anchor Ravish Kumar titled ‘While We Watched’, had the logo of the foundation in its logline. The documentary was aimed to put Indian media in bad light.
Boost us!| Subscribe to @geo_gaganauts


Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram