Ultraortodoxcentralt

2024-03-29
Hyfsat central fråga ....

https://www.svd.se/a/Q7np8R/jesper-sunden-marken-skakar-under-netanyahus-fotter
"Marken skakar under Netanyahus fötter. Inte nog med att det skurit sig med USA:s president Biden och att segern över Hamas dröjer. Nu hotar hans regering att spricka på frågan om de ultraortodoxas undantag från värnplikten.
1948 lovade Israels statsgrundare David Ben-Gurion att ultraortodoxa män som studerade Toran skulle slippa att bli inkallade till militärtjänst. Det handlade då om 400 personer.
Sedan dess har detta undantag gällt – men nu är de många fler.
Förra året innebar det att 66 000 ultraortodoxa män slapp att bli inkallade. I stället får de statliga bidrag för att ägna sig åt religiösa studier.
Detta har länge varit en omstridd fråga.
I ett läge där Israel utkämpar ett krig mot Hamas i Gaza samt mot Hizbollah i Libanon och där soldaterna blir allt mer slitna, ifrågasätts nu undantaget allt mer. Tjänstgöringsperioderna har redan förlängts för de värnpliktiga och de 287 000 reservister som kallats in.
Men det räcker inte.
– Armén behöver fler män nu. Det är inte en fråga om politik, utan om matematik, sa den israeliske försvarsministern Yoav Gallant nyligen.
70 procent av israelerna håller med honom och vill avskaffa de ultraortodoxas undantag från värnplikten. Det visar en färsk opinionsundersökning från Israel Democracy Institute. Det är en ökning med tio procentenheter jämfört med för sex år sedan. En majoritet av befolkningen har länge varit emot undantaget.
Att det inte har avskaffats redan beror på att de ultraortodoxa partierna, vars väljarbas utgör 13,5 procent av Israels befolkning, ofta har kunnat agera kungamakare vid regeringsbildningar.
Premiärminister Benjamin Netanyahu har allierat sig med dem, vilket varit en bidragande orsak till att han suttit vid makten under drygt 13 av de senaste 15 åren. Därför har undantaget fått vara kvar, samtidigt som bidragen till de ultraortodoxa vuxit.
Det är något som så sent som i höstas pekades ut som problematiskt för landet av internationella ekonomiska organisationen OECD.
Israels högsta domstol kom 2017 emellertid fram till att det nuvarande systemet med de ultraortodoxas undan­tag från militärtjänsten är olagligt och diskriminerande gentemot alla de som måste göra värnplikt. De flesta israeliska män gör minst 32 månaders militärtjänst och kvinnor minst 24 månader.
Förra året, i juni, gick en tillfällig lag ut, som tillät ultraortodoxa män att skjuta på sin militärtjänstgöring tills de blev för gamla för att göra den. Högsta domstolen har slagit fast att Israels regering senast den 31 mars måste presentera ett nytt lagförslag om de ultraortodoxas militärtjänst, annars försvinner undantaget.
Argumenten om diskriminering och behovet av fler soldater är inget som de ultraortodoxa vill lyssna på. De fruktar att militärtjänsten ska hota deras sätt att leva och hävdar att Torahstudierna skyddar Israel lika mycket som en stark armé.
Därför har det den senaste tiden förekommit både demonstrationer och protester inför hotet att ultraortodoxa ska tvingas göra värnplikt.
– Vi dör hellre än att tjänstgör i den israeliska armén, deklarerade den 42-årige elvabarnsfadern och heltidsstudenten Yona Kruskal för AP vid en protestaktion i Jerusalem förra helgen.
Samma inställning har många av de religiösa och politiska ledarna inom den ultraortodoxa gruppen. Enligt den ena av Israels två chefsrabbiner, Yitzhak Yosef, skulle de ultraortodoxa lämna landet om de blev tvungna att göra militärtjänst.
– Om de tvingar in oss i armén kommer vi alla att flytta utomlands. Vi köper en biljett... och reser dit.
Det var ett utspel som möttes av både fördömanden och gapskratt. Många sekulära israeler välkomnade att en grupp som gärna blir försörjda av staten, men inte vill försvara den, visade intresse för att utvandra.
För Benjamin Netanyahu är frågan desto mer problematisk.
Han vill både hålla sig väl med de ultraortodoxa, vars stöd han är beroende av, och sitt krigskabinett. Men hans två kollegor i kabinettet – försvarsminister Yoav Gallant och tidigare ÖB:n Benny Gantz – är helt emot undan­taget för de ultraortodoxa. Det kompromissförslag till en ny lag som Netanyahu försökte få stöd för sågades emellertid av både Gantz och de ultraortodoxa partierna.
Därför ser det just nu ut som att undantaget för de ultraortodoxas militärtjänst, som funnits sedan staten Israel bildades, går mot sitt slut. Enligt riksåklagaren, som även fungerar som regeringens rådgivare, kan de första inkallelseorderna gå ut redan den 1 april. Då stoppas även bidragen till dem som borde ha ryckt in sedan juni förra året.
Det riskerar att leda till att regeringen spricker. Med tanke på de förödande opinions- och förtroendesiffrorna för Netanyahu och hans parti kan det betyda att hans era vid makten nu går mot sitt slut.
Sent på torsdag eftermiddag bad Netanyahu Högsta domstolen om att få ytterligare 30 dagar på sig att nå en lösning, men det avvisades av domstolen."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram