Kortad Kriminalvårdsutbildning

2024-03-19
Ja det kommer ju knappast oväntat för någon nu...

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-ska-kriminalvarden-losa-personalbristen-kortare-utbildning/
"Kriminalvårdens nya grundutbildning startar i höst.
Utbildningstiden blir kortare, med mer fokus på introduktion och möjlighet till fördjupning.
Men att utbildningens längd kapas kommer inte att påverka säkerheten till det sämre, enligt Kriminalvårdens utbildningschef.
Kriminalvården har delat med sig av upplägget på den nya grundutbildningen, som startar i höst. Till skillnad från tidigare 16 veckor lång utbildning med åtta veckors verksamhetsförlag utbildning, VFU, kommer det nu vara en 11 veckor lång grundutbildning som kombineras med tjänstgöring på arbetsplatsen.
– Det vi vill är ju att kunna öka andelen av de som kommer nyanställda in som blir grundutbildade. Det såg vi att vi tappade, att det tog längre och längre tid tills man kom till grundutbildningen som nyanställd. Vi har byggt upp en utbildningsskuld – att de nya inte kommer till utbildningen, säger Tove Frostvik, chef för utbildningsenheten Kriminalvården.
Någon statistik över hur stor denna utbildningsskuld är har Kriminalvården inte att lämna ut, utan hänvisar till att de kommer att ta fram data på det när vårterminen är slut.
– Idag är det ibland en utmaning för verksamhetsställena att frigöra medarbetare att gå utbildningen i nuvarande upplägg, utifrån att det har varit fast över de här 24 veckorna. Nu ökar vi flexibilitet, utbildningen blir lite mer rörlig, säger Tove Frostvik.
Totalt är grundutbildningen idag 24 veckor lång. Den är uppdelad i två veckors introduktion, 14 veckor på utbildningscenter och 8 veckor VFU.
Tre veckors introduktion innan tjänstgöring
Den nya utbildningen kommer att starta med en tre veckor lång introduktion på den arbetsplats man ska jobba på. Därefter följer tjänstgöring tillsammans med en handledare på den lokala arbetsplatsen i upp till sex månader.
*Hur garanterar ni säkerheten under tjänstgöringen när man bara haft introduktion innan?
– Därav har vi förlängt introduktionen från nuvarande två veckor till tre veckor. Under introduktion och inledande tjänstgöringen kommer medarbetaren få teoretiska kunskaper om myndigheten, tjänstemannarollen, regelverk och arbetsmetoder. Sen får man grundläggande kunskaper och förutsättningar för att hantera avvikelser och incidenter, säger Tove Frostvik.
– Tjänstgörandet är en del av lärandet, du har stöd av handledaren och närmaste chef. Man jobbar ju i ett lag, tillsammans. Det här också för att säkra upp säkerheten och kompetensen för att göra ett sånt bra jobb som möjligt.
*Ser ni något sätt det kan påverka säkerheten på? Även om man har en handledare under tjänstgöringen – ser ni några risker i det här?
– Det är snarare åt andra hållet – vi kommer öka säkerheten för våra medarbetare och intagna utifrån att vi tillgängliggör utbildningen lättare för våra medarbetare, och ett närmare samarbete med verksamheten och vilket behov som finns där.
– Målsättningen är att kunna öka säkerheten och tryggheten, utifrån kunskapen om tjänstemannarollen, regelverk och arbetsmetoder för att kunna hantera avvikelser och incidenter.
Åtta veckor grundutbildning
Efter tjänstgöringen, som man alltså kan göra i upp till sex månader, ska man gå totalt åtta veckor grundutbildning på Kriminalvårdens utbildningscenter. Då är sex veckor en gemensam grundutbildning, och två veckor är grundutbildning med fokus på antingen anstalt och häkte eller transportverksamhet, beroende på vad man ska jobba med.
Efter grundutbildningen kan man antingen fortsätta tjänstgöring om man behöver det, eller gå en frivillig fördjupningsutbildning på 4 veckor. Just nu finns tre fördjupningsutbildningar att välja på, en som riktar sig mot regelverk, en mot särskilda klientgrupper med särskilda behov, och en som riktar sig mot säkerhet.
Tove Frostvik berättar att tidigare har alla utbildats i allting, utan att jobba med alla olika delar. Nu är tanken att man ska utbilda när behovet finns.
Det nya utbildningsupplägget är enligt Kriminalvården framtaget efter enkäter och intervjuer med medarbetare och dialog med personalorganisationer och skyddsorganisationer.
*Hur pass kopplad är den här förändringen av utbildningen till att ni behöver få in mer personal?
– Det är en del av det. Vi lägger om strukturen, på så sätt att vi förändrar arbetsmetoder och undervisningsmetoder, för att vi ska kunna öka andelen vi utbildar. Vi kommer att gå från att idag utbilda strax under 2000 medarbetare till 3000 om året i ett första steg att öka och matcha upp mot den kapacitetsökning vi har, genom att rekrytera fler medarbetare, säger Tove Frostvik.
– Vår personal är vår viktigaste tillgång, och vi behöver en tillräcklig bemanning för att kunna göra vårt uppdrag.
KARIN ISAKSSON
karin.isaksson@dagensjuridik.se"
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kathrin-flossing-ska-utreda-snabbare-byggnad-av-hakten-och-anstalter/
Kathrin Flossing har bland annat varit Riksdagsdirektör och är nu ordförande för Försvarsunderrättelsedomstolen. Foto: Fredrik Persson / SCANPIX
Det är brist på häktes- och anstaltsplatser i Sverige, och behovet väntas öka.
Juristen Kathrin Flossing tillsätts därför som utredare för snabbare utbyggnad av häkten och anstalter.
Kathrin Flossing, jurist med erfarenhet från chefspositioner både i Regeringskansliet och domstolar, ska utreda snabbare byggnad av häkten och anstalter.
Uppdraget blir att lämna förslag som ”förbättrar förutsättningarna” för att bygga fler häkten och anstalter och skapa platser genom en förkortad plan- och byggprocess.
– En fortsatt och påskyndad utbyggnad av Sveriges kriminalvård är nödvändig för att utöka kapaciteten på svenska häkten och anstalter. Därför tillsätts nu en utredare för snabbare utbyggnad. Detta är ett viktigt steg i regeringens arbete med att korta ledtider i plan- och byggprocessen samt förenkla och förbättra regelverk, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett uttalande.
Utredaren ska under arbetet beakta redan pågående och genomförda satsningar, som användningen av så kallade ”typhus”, en standardiserad byggnadstyp som är modell för kommande anstaltshus inom Kriminalvården.
Förslagen ska redovisas senast den 31 oktober.
Kathrin Flossing sitter sen 2020 som ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen och har innan dess bland annat varit riksdagsdirektör i åtta år, president för Göta hovrätt i fyra år och president i Kammarrätten i Sundsvall i tre år.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram