Enskilt Vinstmaximerande Svensk Stridsflygplanstillverkning

2024-03-12
Ja nu är det fan i mig dags att börja tänka för många fler...
Är det verkligen skitsmart att låta enskilda vinstmaximeringsintressen styra vitala funktioner för samhället...
Hur garanteras landets intressen mot företagens vinstsyfte, kommer alla på företaget jobba gratis vid behov då eller... hur fan kan man ens inbilla sig att detta kan vara bra..

https://www.svd.se/a/gEgqB9/saab-vill-salja-fler-jas-gripen-militaren-vill-avvakta-natoroll
"Sverige måste snart beställa nya Gripenplan, annars försvinner förmågan att tillverka stridsflygplan. Det hävdar Saab som nu försöker sätta press på både militären och regeringen. Men flygvapenchefen avfärdar kraven som skulle kosta skattebetalarna flera miljarder kronor.
Sverige är ett av få länder i världen som tillverkar egna stridsflygplan. Men det är en dyr och svår verksamhet att hålla vid liv när det bara är Sverige och ytterligare ett fåtal länder som köper de svenska planen.
Enligt två brev som SvD tagit del av vädjar nu Saab om order på fler Gripenplan. För inom bara några år är de 96 nya Gripenplan som Sverige och Brasilien redan beställt färdigbyggda.
Det innebär att de som arbetar med att tillverka planen, framför allt vid Saabs stora anläggning i Linköping, snart riskerar att stå utan jobb.
Nu uppger Saab att om det inte blir några nya beställningar börjar bolaget avveckla tillverkningen av delar till Gripenplanen redan under 2027. Och om sex år, under första kvartalet 2030, kommer det sista av de nu beställda planen att vara färdigt och då läggs även sammansättningen i Linköpingsfabriken ned.
I ett brev som Lars Tossman, chef för Saabs flygverksamhet, skrivit ber han därför om nya beställningar på Gripenplan för att kunna hålla verksamheten igång. Brevet har skickats till flygvapenchefen Jonas Wikman och Lars Helmrich, chef för flygverksamheten på FMV som sköter inköpen av materiel till Försvarsmakten.
Lars Tossman, chef för Saabs flygverksamhet och ansvarig för Gripenprogrammet, vill att staten nu köper fler plan. Annars måste produktionen läggas ned inom några år.
Det sägs ingenting om hur många nya plan Saab anser att staten bör köpa. Men stridsflygplan är överlag väldigt dyra. När svenska staten för lite drygt tio år sedan la en beställning på 60 stycken Gripen E hamnade priset på närmare 40 miljarder kronor och sedan dess har kostnaderna ökat markant.
Enligt Lars Tossman behövs nya beställningar för att Saab ska kunna ha kvar personalen och se till att Sverige har fortsatt förmåga att tillverka egna stridsflygplan. Det blir extra viktigt eftersom säkerhetsläget försämrats och det då, enligt Saab, behövs kapacitet för att få fram nya plan.
Sveriges roll i Nato avgörande
Men flygvapenchefen Jonas Wikman, som även stämt av sitt svar med FMV, ger inte mycket för Saabs argumentation.
I ett svarsbrev skriver han att det inte nu går att fatta något beslut om fler Gripen E på grund av ”de samlade osäkerheterna kring det framtida operativa behovet av stridsflygförmåga som följer av luftstridskrafternas roll med Sverige som allierad i Nato”.
Generalmajor Jonas Wikman, chef för flygvapnet, vill inte lägga några nya beställningar på fler Gripenplan. Först måste det bli klar vilken roll det svenska flygvapnet ska spela i Nato.
Det är alltså oklart vilka uppgifter det svenska stridsflyget framöver ska sköta när Sverige nu blivit medlem i Nato. Det kan krävas andra typer av lösningar för stridsflyget och antalet plan är också osäkert.
Vad det ska vara för stridsflyg styrs även av vilka hot militären och politikerna ser framöver. Och på hur länge och hur bra de då bedömer att just Gripen E kommer att klara uppgiften.
Enligt flygvapenchefen kan ett beslut fattas ”först när effekterna av ett Natomedlemskap klarnat och statsmakterna har fattat ett beslut om val av långsiktig försörjningslösning”.
Undersöker efterträdare till Gripen
Parallellt med tillverkningen av dagens stridsflygplan arbetar Saab också, på uppdrag av militären, med att undersöka hur en efterträdare till Gripen skulle kunna se ut.
Försvarsmakten och regeringen har gjort klart att de vill se över tre olika alternativ. Att det blir ett nytt svenskt plan, att Sverige går med i något av de internationella projekt som är igång för att ta fram ett nytt stridsflygplan eller att Sverige helt enkelt gör som flertalet andra länder och köper ett färdigt plan, sannolikt då från USA.
Enligt Saab försvinner i praktiken möjligheten att ta fram ett nytt svenskt stridsflygplan om inte militären och regeringen nu snart bestämmer sig för att beställa fler Gripenplan. För om produktionen läggs ned blir det för dyrt att bygga upp den igen om politikerna vid ett senare tillfälle skulle vilja ha ett nytt svenskt plan.
Med tanke på att nya Gripen E beräknas vara i luften fram till någonstans mellan 2050 och 2060 dröjer det innan en eventuell efterföljare måste vara klar för leverans.
Men flygvapnet vill ändå att beslut om hur stridsflyget ska se ut efter Gripen fattas senast 2030. För utvecklings- och produktionstiderna är mycket långa.
”Ovanliga” beställningar har gjorts
Den oenighet som nu visar sig mellan Saab och flygvapnet är i grunden en följd av att den svenska stridsflygindustrin får så få beställningar att det är svårt att hålla igång verksamheten. För att industrin ska klara sig behöver staten därför köpa nya plan innan det egentligen finns något militärt behov av det. En rapport från FOI visar även att Sverige byter stridsflyg i betydligt högre takt än grannländerna.
Ibland hanteras också behovet av nya beställningar på ett lite ovanligt sätt. SvD har till exempel tidigare avslöjat att svenska staten för drygt tio år sedan beställde 14 tomma skrov till Gripenplan, enbart för att hålla produktionen igång. De skroven kom sedan inte till användning.
Men det finns också industriella fördelar med att ha ett eget stridsflyg. Saab hävdar till exempel att Gripenprojektet skapat mer än 100 000 arbetstillfällen i Sverige.
Det är en tidkrävande process att ta fram nya stridsflygplan. Än så länge har Saab bara fått beställningar på 96 Gripen E/F.
Planet är dessutom billigt att använda. Enligt Saab kostar Gripen bara hälften så mycket att köpa, underhålla och flyga som vad närmaste konkurrent gör.
Det argumentet har uppenbarligen inte övertygat så många köpare. Det är bara Sverige och Brasilien som köpt nya Gripen E/F.
I stället är det amerikanska F-35 som gång på gång gått segrande ur striden när en rad västländer, inklusive Finland, Norge, Danmark och Nederländerna, valt stridsflygplan.
Få klarar göra stridsflygplan
Sverige är ett av fem länder i världen som tillverkar egna stridsflygplan, även om stora delar av Gripenplanen köps in från andra länder. I västvärlden är det i övrigt bara USA och Frankrike som gör egna stridsflygplan och till det kommer internationella projekt som Eurofighter.
Gripen har kommit i tre generationer. Gripen A/B, Gripen C/D och Gripen E/F.
Sverige har köpt 60 Gripen E som nu är på väg ut till flygvapnet. De har sedan tidigare 94 stycken Gripen C/D."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram