Tyskland Ser Upp Till Den Svenska Modellen I SvD

2024-03-06
Tyvärr så är det nog ingen fråga om Tyskland skall klassas tillsammans med Sverige, Finland och Ukraina..

https://www.svd.se/a/Q7dadq/svenska-varnplikten-ett-foredome-for-tyskland
"När Sovjetunionen kollapsade föll försvarsutgifterna till rekordlåga nivåer i både Sverige och Tyskland. Samtidigt lades i båda länder värnplikten på is – efter rekordhöga 50 000 krigsplacerade årligen på 1960-talet i Sverige.
I Tyskland avskaffades värnplikten för 13 år sedan.
– Sett i backspegeln var det ett misstag, medgav i oktober förra året försvarsminister Boris Pistorius i en intervju med tyska Handelsblatt.
Sedan dess har han gång på gång lyft fram Sverige som en möjlig modell för att komma tillrätta med den tyska försvarsmaktens personalproblem.
I Sverige återinfördes värnplikten 2017. Sedan dess måste alla som fyllt 18 år räkna med att bli inkallade till grundutbildning. I år väntas nästan 29 000 kallas till mönstring, varav 8000 tas ut värnpliktsutbildning, enligt Plikt- och prövningsverket.
– Jag har tydliga preferenser för den svenska modellen, sa Boris Pistorius på en pressträff på tisdagen efter överläggningar med försvarsminister Pål Jonson.
– Men det innebär inte att vi kan kopiera den rakt av.
I den tyska grundlagen gäller exempelvis värnplikten endast för män medan den i Sverige omfattar både män och kvinnor.
– Det är naturligtvis tidsenligare. Men det kräver en lagändring i Tyskland, sa Boris Pistorius.
Tyskland har i dag närmare 182 000 soldater men planerar att förstärka till 203 000 soldater fram till 2031. Ett mål som många anser vara orealistiskt.
– Försvarsmakten är inte längre attraktiv för unga människor, kritiserade i höstas det tyska parlamentets ombudsperson för försvaret, Eva Högel.
Som skäl angav hon bland annat föråldrade kaserner och brist på allt från vapen till personlig skyddsutrustning.
Påkostade rekryteringskampanjer med löften om kvalificerad utbildning och ett spännande och ansvarsfullt arbete har inte har gett den utdelning som de ansvariga hoppats på.
Boris Pistorius vill nu vända utvecklingen.
En snabbutredning om tänkbara värnpliktsmodeller ska läggas fram redan i april. Enligt uppgifter i Spiegel vill Pistorius sedan presentera ett lagförslag om återinförd värnplikt lagom till nästa förbundsdagsval i september 2025.
Den svenska modellen
Till den svenska modellens fördelar hör enligt Pistorius att obligatorisk mönstring ger en överblick över antalet unga män och kvinnor som står till förfogande och hur deras utbildning och deras fysiska förutsättningar är.
Det innebär att det blir enklare att bygga en reserv som står till förfogande i fall av ett skärpt säkerhetsläge.
Vid sidan av Sverige är även Finland i fokus för tyska intresset. Där uppgår stampersonalen till inte mer än 8000 soldater. Men Finlands reserv på cirka 900 000 personer är en av de största i världen. Den är också vältränad och förfogar över egna förråd av vapen, ammunition och annan utrustning.
Kritiker i Tyskland varnar för att jämföra med Sverige eller Finland. Ordföranden i parlamentets försvarsutskott Marie-Agnes Strack-Zimmermann säger att det saknas förutsättningar för att utbilda tiotusentals värnpliktiga.
– Vi har varken kaserner, eller tillräckligt med stampersonal för att utbilda värnpliktiga. Alla dessa resurser har vi för länge sedan monterat ner, sa hon i slutet av förra året till Spiegel.
Med dagens krav på högt specialiserade experter kommer unga värnpliktiga bara i mycket begränsad omfattning kunna bidra till att lösa problemen, konstaterade hon."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram