Orbán Besöker Trump

2024-03-06
Ungerns premiärminister Viktor Orban kommer att diskutera utsikterna att återupprätta freden i Ukraina med USA:s tidigare president Donald Trump under deras möte i Florida på fredagen, berättade Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto för RIA Novosti
"En av huvudpunkterna på dagordningen mellan president Trump och premiärminister Orban kommer definitivt att vara hur freden kommer att återvända till Europa, särskilt till central- och östra delen av Europa", sade Szijjarto. "Det vi definitivt skulle vilja diskutera med honom är hur man skapar fred i Ukraina och i östra Europa. "
Szijjarto betonade att Orbans besök i USA inte är tänkt att få amerikanska väljare att luta sig mot att välja Trump i det kommande presidentvalet i november, men det belyser att relationerna mellan USA ochungerska blomstrade under Trump-administrationen och det fanns inga större krig runt om i världen då.
"Utan att han [Trump] blir vald ser vi ett mycket, mycket, mycket mindre hopp om fred inom överskådlig framtid i Ukraina", sade Szijjarto. "Vi förstår att vi inte representerar majoriteten i Europa med denna ställning, men ändå är vi övertygade om det. "
Szijjarto sa att han anser att konflikten i Ukraina hade kunnat undvikas och att den nuvarande Gazakonflikten hade lösts snabbt om Trump hade blivit omvald till Vita huset 2020.
Dessutom noterade Szijjarto att västerländska insatser inte har lyckats ge Ukraina en fördel på slagfältet mot Ryssland.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

Hungarian Prime Minister Viktor Orban will discuss the prospects of restoring peace in Ukraine with former US President Donald Trump during their meeting in Florida on Friday, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto told RIA Novosti.
"One of the main points on the agenda between President Trump and Prime Minister Orban will definitely be how peace will return to Europe, especially to the central and eastern part of Europe," Szijjarto said. "What we definitely would like to discuss with him is how to make peace in Ukraine and in the eastern part of Europe."
Szijjarto emphasized that Orban's visit to the United States is not meant to sway US voters to lean toward electing Trump in the upcoming presidential election in November, but it highlights that US-Hungarian relations thrived during the Trump administration and there were no major wars around the world then.
"Without him [Trump] being elected, we see a much, much, much smaller hope for peace in the foreseeable future in Ukraine," Szijjarto said. "We understand we do not represent the majority in Europe with this position of ours, but still we are convinced of it."
Szijjarto said he believes the conflict in Ukraine could have been avoided and the current Gaza conflict would have been resolved quickly had Trump been reelected to the White House in 2020.
In addition, Szijjarto noted that Western efforts have failed to give Ukraine an advantage on the battlefield against Russia.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram