Strömmer & Visitationszoner

2024-02-08
Menar han nu att de "listiga" terroristerna inte bara distribuerar vapen i barnvagnar med kvinnliga chaufförer 😉
Är vapnen måhända från Ukraina..

https://www.svd.se/a/mQA4K0/regeringen-visitationszoner-infors-i-var
"Polisen ska få införa zoner där personer kan visiteras utan konkret brottsmisstanke. En klädstil förknippad med gängkriminalitet kan räcka för att visitera en person. Och barn är inget undantag.
Strömmer: Klädstil ska räcka för visitation
Regeringen är nu klar med det omdebatterade lagförslaget, en lagrådsremiss, om säkerhetszoner – även kallade visitationszoner. Polisen ska kunna använda verktyget från och med den 28 mars i år.
– Inom zonen ska polis få kroppsvisitera och leta igenom fordon och även barn ska få visiteras, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff på torsdagsmorgonen.
Lagen ger polisen rätt att besluta om tillfälliga visitationszoner i ett avgränsat område, om det finns en påtaglig risk för skjutningar eller sprängningar i området till följd av en konflikt mellan gäng eller inom ett gäng.
Zonen måste också vara nödvändig för att brotten ska kunna förhindras. Den får gälla i högst två veckor i taget, men kan förlängas med ett nytt beslut.
Kräver ingen konkret brottsmisstanke
Inom zonen får polisen rätt att kroppsvisitera personer och undersöka bilar i jakt på vapen eller sprängämnen utan att ha en konkret brottsmisstanke.
Bedömningen ska, enligt Gunnar Strömmer, bygga på faktiska omständigheter som underrättelser, tips eller polisiära rapporter.
Ingripandet kan baseras på om en person varit involverad i allvarlig brottslighet – men också om den ”är klädd på ett visst sätt” eller har ett avvikande beteende, uppger justitieministern.
Som svar på en fråga från presskåren kan han inte ge exempel på vad en ”suspekt klädstil” kan vara.
– Att arbeta med riskprofiler är inget nytt för polisen, säger Gunnar Strömmer.
Martin Melin (L), talesperson i polisfrågor, påpekar att alla som bär kepsar från märket Gucci inte är gängkriminella, men att många gängkriminella bär kopior av Guccikepsar.
– Det är en viss klädstil som kommer med att vara i de här gängen.
Flera instanser negativa till utredningen
Yttrandena över den utredning som ligger till grund för lagförslaget har varit blandade. Bland annat är polisen och en del kommuner positiva. Andra kommuner, som Malmö och Stockholm, är negativa liksom till exempel myndigheterna Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Diskrimineringsombudsmannen. Lagrådsremissen ligger dock i linje med utredningsförslaget och inga större förändringar har gjorts.
En huvudinvändning mot förslaget är att kroppsvisitationerna kan skada invånarnas tillit till polisen i berörda bostadsområden, särskilt om det kan misstänkas att urvalet sker på etnisk grund.
Gunnar Strömmer har också KU-anmälts två gånger för sin hantering av det omdebatterade förslaget om visitationszoner. Miljöpartiet anmälde justitieministern till konstitutionsutskottet i januari. Nu gör Centerpartiet samma sak, rapporterar SR ”Ekot”.
– Han har gett sken av att den här processen varit mer gedigen och förutsättningslös och öppen än den har varit. Det har i stället varit en beställning till en jurist att ta fram en lagstiftning om visitationszoner, säger Ulrika Liljeberg, C:s rättspolitiska talesperson, till radion.
Visitationer inom en säkerhetszon måste, enligt lagförslaget, ske på sakliga skäl och etnisk profilering är förbjuden. Däremot kan visitationerna ske på annan profilering, som exemplet med klädstil.
Enligt lagförslaget måste polisen dokumentera alla ingripanden.
När polisen fattat beslut om att upprätta en säkerhetszon måste den informera allmänheten om beslutet. Det väntas få en förebyggande effekt och kyla ned en gängkonflikt i det berörda området.
I Danmark har polisen använt sig av visitationszoner i 20 år och fattat över 200 sådana beslut, varav 14 under 2022.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram