Möjligt Valvinst Från Fängelset I SvD

2024-02-08
Nu har vi nära nog direkt gehör 😉
Rätt så jävla grymt, måste jag uttrycka.
https://www.svd.se/a/3EyQbA/rattegangar-mot-trump-vad-hander-om-trump-falls
Samma två män som i förra valet, båda långt över pensionsåldern, som gör upp om presidentposten. Men en SvD-läsare ställer frågan som ringar in dramatiken: ”Vad händer om Trump döms för brott?”
Expert: Trump kan vinna valet från sin fängelsecell
En SvD-läsare skriver under signaturen ”TN” i januari och undrar: ”Hur troligt är det egentligen att Trump fälls i någon av de många rättsprocesserna? Och vad innebär det då?”
Det är en relevant fråga. Den ringar på sätt och vis in mycket av vad årets amerikanska presidentval handlar om.
Vid en snabb titt kan valkampanjen än så länge kännas som en gäspning. Alla tror att Donald Trump blir Republikanernas presidentkandidat. I så fall möter han Joe Biden i november. Igen. 2020 i repris, med den skillnaden att båda farbröderna är fyra år äldre. För gamla, tycker de flesta väljare.
Men Trump riskerar att dömas till fängelse, eventuellt före valdagen. I början av februari stod det klart att han inte har åtalsimmunitet.
Ingenting liknande har någonsin hänt i USA:s historia. Republikanernas favorit är brottsåtalad på 91 punkter i fyra åtal. Inklusive för misstanken att han försökte behålla makten efter ett förlorat val.
I januari dömdes han även till 83 miljoner dollar för förtal mot skribenten E. Jean Carroll. Trumps företag i New York har även fällts för bedrägeri.
Så hur går det med brottsåtalen mot Trump? Låt oss reda ut det.
Åtalad i Georgia för valfusk
Fallet: Åtal väcktes i augusti 2023 av distriktsåklagaren Fani Willis i Atlanta, Georgia, mot Trump och 18 andra. De misstänks olagligen ha försökt ändra valresultatet i Georgia 2020. En central brottsmisstanke är utpressning. Flera av de åtalade har medgett brott och samarbetar nu med åklagarna.
Bevisen: I bevisen ingår Trumps samtal till Georgias valminister Brad Raffensperger, som finns inspelat, där Trump ber om knappt 12 000 extra röster för att kunna ändra förlusten i Georgia till seger.
Vad säger Trump: Han förnekar brott.
Rättegång: Datum inte satt. Åklagarsidan försöker få till en rättegångsstart i början av augusti. Men utredningen är massiv och rättegången lär bli ett stort och komplicerat spektakel. Nyligen anklagades åklagaren Willis som leder åtalet dessutom för otillbörligt umgänge med en annan åklagare som hyrts in i fallet. Kontroversen riskerar försena en rättegångsstart.
Federala åtalet för valfusk
Fallet: Den federala särskilda åklagaren Jack Smith i Washington driver två åtal mot Trump. Det ena, väckt i augusti i fjol som bedöms vara tyngst, gäller Trumps försök att behålla makten efter sin valförlust.
Bevisen: Av vad som kommit fram ur utredningar så verkar bevisläget vara gott. Fallet handlar inte enbart om stormningen av kongressen den 6 januari 2021. De handlar även om Trumps och hans medarbetares försök att skicka falska elektorsröster till kongressen.
Vad säger Trump: Han förnekar brott.
Rättegång: Oklart. Ett tidigare datum sattes till 4 mars men har skjutits upp. Anledningen är att Trumps advokater drivit frågan om presidentimmunitet, som tisdagen den 6 februari avgjordes till Trumps nackdel av en appellationsdomstol i Washington. Det är troligt att saken överklagas till högsta domstolen, Supreme Court. Det adderar i så fall ytterligare veckor innan en rättegång kommer igång. Rättegången väntas ta åtminstone en månad.
Dokumentfallet i Florida
Fallet: Jack Smiths andra federala åtal mot Trump, väckt i juni 2023, gäller de hemligstämplade dokumenten Trump tog med sig från Vita huset och förvarade i sitt hem i Florida. Trump är åtalad på ett 40-tal punkter, bland annat under USA:s spionerilag.
Bevisen: Eftersom FBI genomförde husrannsakan och fann lådvis med dokument som borde ha återlämnats till staten så är det ingen tvekan om att Trump verkligen förfogade över dokument han inte borde ha haft.
Vad säger Trump: Han förnekar brott och har bland annat hävdat att han avhemligade alla papper medan han var president. Det saknas dokumentation för att det skulle ha skett.
Rättegång: Datum satt till 20 maj. Trumps advokater försöker få det uppskjutet. Beslut om det från den Trumputsedda domaren Aileen Cannon är att vänta i mars.
Bokföringsbrottet i New York
Fallet: Det första åtal som väcktes mot Trump, i mars 2023. Delstatsåklagaren Alvin Bragg i New York väckte åtal mot ex-presidenten för bokföringsbrott i samband med att ”hush money”-pengar betalades ut till porrstjärnoran Stormy Daniels och Playboymodellen Karen McDougal för att de skulle hålla tyst om påstådda affärer med Trump, flera år tidigare.
Bevisen: Juridiska experter ser bevisläget som svagt för åklagarna. Bokföringsbrottet i sig väger inte särskilt tungt. De måste även visa att Trump begick det för att dölja andra, allvarligare brott. Vilka brott det skulle handla om specificerades inte i åtalet.
Vad säger Trump: Han förnekar brott.
Rättegång: Datum satt till 25 mars. Det datumet kan hamna i konflikt med bland Smiths federala mål i Washington om misstänkt valfusk. I så fall lär rättegången i New York få skjutas upp.
Vad blir det av allt det här?
Av de fyra brottsåtalen bedöms Jack Smiths federala mål om valfusk vara det tyngsta. Smith och hans åklagare försöker ihärdigt hålla fast vid datumet 4 mars, men processen är bortom deras kontroll. Att en rättegång hinner ske före valet är dock en reell möjlighet, analyserar en tidigare åklagare hos Politico.
Vissa amerikaner som inte vill se Trump i en rematch med Biden i november hoppas på att målet om valfusk hinner generera en fällande dom före valet. Skälet är delvis att en del opinionsmätningar visar att en fällande dom skulle kunna minska stödet för Trump, även bland republikanska väljare.
I en vallokalsundersökning i Iowa svarade en av tre republikanska väljare att Trump, om han döms för brott, är ”unfit”, okvalificerad, för presidentposten.
Mätningar i somras, innan flera av åtalen var väckta, indikerade att en stor majoritet av alla amerikaner ansåg att Trump är olämplig som president.
Vad händer i valet om Trump döms?
En möjlig analys av opinionsläget är att Trump får svårt att vinna om bara två av tre republikaner röstar på honom i november, vilka vissa mätningar indikerar. För seger behöver han även stöd av oberoende mittenväljare. Bland dem anser en stor majoritet att han inte bör bli president igen, visar flera mätningar senaste året. Särskilt inte om han är dömd för brott.
Utöver brottsåtalen ska högsta domstolen avgöra inom kort om Trump enligt grundlagen är förbjuden att stå på valsedeln, beroende på stormningen av kongressen och försöken att behålla makten. Många jurister tror att domstolen inte stryker honom från valsedeln.
– Ett långskott, sa en amerikansk statsvetare till SvD i september.
En hel del amerikaner anser att det mest demokratiska sättet att besegra Trump är i vallokalen i november, snarare än i en eller annan domstol.
Och experter på USA:s grundlag verkar överens om att varken åtal eller fällande dom i sig hindrar Trump från att ställa upp. Han kan mycket väl vinna valet från en fängelsecell. Det skulle omedelbart skapa en konstitutionell kris.
Är åtalen mot Trump politiska?
Det anser en stor majoritet av USA:s republikaner, enligt flera mätningar. Många är övertygade om konspirationsteorin att Demokraterna stal valet 2020 från Trump.
Ett sätt att fundera kring frågan om politiska åtal är att studera bevisningen. Det finns kända fakta som styrker att Trump försökte fuska. Exempelvis i form av hans samtal till Georgia för att få fler väljarröster, samt planen att skicka falska elektorsröster till Washington. Det som ska avgöras är om detta är brottsligt eller inte.
Men det är även ett faktum att åklagare och domare på många håll i USA är politiskt tillsatta. Ofta väljs de i allmänna val. Både åklagarna i New York och Georgia är demokrater.
Man kan även konstatera att den särskilda åklagaren David Weiss som åtalat presidentens son Hunter Biden för olika brott är republikan.
Frågan kan formuleras så här: Hade Trump åtalats i New York och Georgia om åklagarna varit republikaner?
Det kan finnas politiska motiv. Men det kan också visa sig bli ohållbart att argumentera mot åtal och rättegång – oavsett vilket parti åklagaren tillhör – om bevisen visar sig vara starka nog.
Det får vi reda på i samband med att en rättegång startar. När det nu kan bli."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram