Ryssland & Arktis

2024-02-08
Russia may create new Arctic partnerships with Asian & Mideast players
Moscow does not rule out withdrawing from the Arctic Council if the organization fails to meet its interests. The comments come amid the West's efforts to sideline Russia over its special military operation in Ukraine.
But Grigory Dobromelov, head of the Department of State Consulting, believes that Arctic cooperation, stability, and security are impossible without Russia. "Sooner or later, all the countries of the Arctic region will be forced to sit down and discuss issues of security and sustainable development."
Meanwhile, Russia could jump at the opportunity to enhance cooperation on Arctic projects with Asian and Middle Eastern countries, he told Sputnik.
China has been cooperating with Russia on various Arctic projects, including, in particular, Yamal LNG and Arctic LNG 2 gas plants. In 2023, Moscow and Beijing agreed to expand collaboration on Arctic energy and transport, including the joint exploitation of the Northern Sea Route (NSR).
Given the recent tensions in the Persian Gulf and the Gulf of Aden, the NSR offers the reliable and safe passage of cargo vessels in the future, according to Dobromelov.


Ryssland kan skapa nya arktiska partnerskap med aktörer från Asien och Mellanöstern
Moskva utesluter inte att man drar sig ur Arktiska rådet om organisationen inte lyckas uppfylla sina intressen. Kommentarerna kommer mitt i västs ansträngningar för att lägga Ryssland på sidoläget över dess särskilda militära operation i Ukraina.
Men Grigorij Dobromelov, chef för Departement of State Consulting, anser att arktisk samarbete, stabilitet och säkerhet är omöjligt utan Ryssland. "Förr eller senare kommer alla länder i Arktis att tvingas sätta sig ner och diskutera frågor om säkerhet och hållbar utveckling. "
Under tiden kunde Ryssland hoppa på möjligheten att stärka samarbetet kring arktiska projekt med länder i Asien och Mellanöstern, berättade han för Sputnik.
Kina har samarbetat med Ryssland i olika arktiska projekt, bland annat Yamal LNG och Arctic LNG 2-gasverk. Under 2023 enades Moskva och Peking om att utöka samarbetet kring Arktisk energi och transporter, inklusive gemensamt utnyttjande av Norra sjörutten (NSR).
Med tanke på de senaste spänningarna i Persiska viken och Adenbukten erbjuder NSR pålitlig och säker passage av fraktfartyg i framtiden, enligt Dobromelov.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram