Antonio Guterres: Fördjupat Dysfunktionellt FN

2024-02-08
🇺🇳 United Nations Secretary-General Antonio Guterres said that the deepening dysfunction within the UN Security Council is more dangerous because the world lacks the mechanisms to manage conflict that existed during the Cold War.
“Today’s dysfunction is deeper and more dangerous. During the Cold War, well-established mechanisms helped manage superpower relations. In today’s multipolar world, such mechanisms are missing. Our world has entered an age of chaos,” Guterres told the General Assembly.
The UN itself already recognizes the flawed nature of this organization, its inability to solve key world problems and the need for reforms.
Subscribe to @geopolitics_live


🇺🇳 FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sade att den fördjupade dysfunktionen inom FN:s säkerhetsråd är farligare eftersom världen saknar de mekanismer för att hantera konflikter som fanns under kalla kriget.
"Dagens dysfunktion är djupare och farligare. Under kalla kriget hjälpte väletablerade mekanismer till att hantera stormaktsförhållanden. I dagens multipolära värld saknas sådana mekanismer. Vår värld har gått in i en tid av kaos", sa Guterres till generalförsamlingen.
FN själv erkänner redan denna organisations bristfälliga natur, dess oförmåga att lösa viktiga världsproblem och behovet av reformer.
Prenumerera på @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram