Demokratifolkbildande Stina I SvD

2024-02-07
Men nu är han ju faktiskt inte fälld för "insurrection".....
Han sade till upprorsmakarna från underrättelsetjänstkollektivet att lugnt och stilla lämna platsen, eftersom vi måste ha fred. Han visste exakt vad han gjorde för att motverka den Djupa Staten.
Men låt gå för det för nu skall det ju folkbildas, så då får man runda till hörnen mellan varven.
https://www.svd.se/a/8Jn7Bd/stina-svarar-ar-det-demokratiskt-att-forbjuda-trump-i-valet
"Donald Trump leder i opinionsundersök­ningarna inför det amerikanska valet i höst. Ändå kan nio domare i veckan fatta ett beslut som förbjuder politikern att kandidera. Är det rätt? Stina Oscarson resonerar sig fram till ett svar på frågan.
”Är det demokratiskt att förbjuda Trump?”
Fråga:
Om jag har fattat det rätt skulle det kunna bli så att Högsta domstolen i USA förbjuder Trump att ställa upp i valet. Vad tänker du om det? Är det rätt? Personligen har jag ingen åsikt om Trump, men är intresserad av principfrågan.
/PO
Stina svarar:
Det stämmer. Och vad jag vet ska frågan upp till förhandling redan denna vecka. Bakgrunden är att det i hela 32 delstater pågår processer, där man med stöd i det fjortonde tillägget i konstitutionen hävdar att Trump efter händelserna den 6 januari 2021 är diskvalificerad för att kandidera till president.
Åtminstone om man läser lagen bokstavligt. Det paradoxala här är dock att det är de hårdast bokstavstroende domarna, de som Trump själv tillsatt, som troligtvis också helst vill se honom som president. Men frågan är om ens de liberala gläds åt att den lagliga möjligheten att stoppa honom plötsligt ges. Det är inte självklart.
För vad skulle hända vid ett sådant beslut?
Om nio jurister i Washington – och det behövs bara att fem av dem röstar ja – skulle stoppa den, enligt de senaste opinionsmätningarna, ledande kandidaten från att ens ställa upp i valet. Hur demokratiskt är det?
Och med tanke på kraften i Trumps supporterskara befarar jag att det skulle kunna leda till våldsamma upplopp. Nästan inbördeskrig.
Ytterst, tänker jag, handlar den här frågan om ifall man inom ramen för demokratin ska ha möjlighet att avskaffa demokratin. Om det är majoritetens vilja.
Eller om man med lagens hjälp ska förhindra det.
Konstitutionen ska skydda eviga värden från populismens tillfälliga majoriteter.
Och jag hade önskat att jag här kunnat svara ja! Självklart! Det är när allting skakar man måste hålla fast vid det samhällskontrakt förfäderna skrev och som man förbundit sig att leva under. Att det är nu man måste förmå att hålla rätt och fel åtskilt från de potentiella kortsiktiga konsekvenserna. Syftet med den aktuella skrivningen i den amerikanska konstitutionen är ju att skydda eviga värden från populismens tillfälliga majoriteter. Att skydda folket genom att diskvalificera upprorsmakare – som visat sig vara redo att med våld ta makten – för att leda landet.
Men på samma sätt som jag tvivlar på om journalistiken alltid ska driva idén om konsekvensneutralitet till sin yttersta gräns, tvivlar jag på om det rätta denna gång är detsamma som det man bör göra.
För vad kommer demokratin att vara värd för dem som ser sin kandidat förhindras att ställa upp i valet?
En fällande dom mot Trump skulle kunna skapa ett prejudikat för framtiden.
Det finns också en aspekt till av frågan som jag finner relevant, och det är tanken på att en eventuell fällande dom mot Trump skulle kunna skapa ett prejudikat för framtiden. Alltså själva idén att man med stöd i konstitutionen skulle kunna förhindra en meningsmotståndare att kandidera till president.
I synnerhet som skrivningen i konstitutionen inte närmare definierar vad ett uppror mot staten innebär. Att händelserna den 6 januari 2021 kan betraktas som ett uppror är nog otvetydigt för de flesta i dag (i alla fall här i Sverige och för Trumps motståndare).
Men signalord för att peka ut samhällets fiender (uppror, sabotage, spioneri, terrorism och så vidare) kan i händerna på nya makthavare snabbt appliceras på andra grupper och bli till ett skarpladdat vapen mot såväl människorätts- som klimataktivister. En utveckling som i dag är tydlig inte bara i auktoritära stater, utan också i många västliga demokratier.
Jag tror sålunda att det bästa vore att domstolen tydligt klargjorde att de med stöd i konstitutionen skulle kunna förhindra Trump att kandidera, men att man väljer att låta bli. Att man i förtroende lämnar över beslutet om vem man vill ha som president till folket. Väl medvetna om att även denna väg innebär stora risker."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram