Splittrande Part I Politik

2024-01-17
För saken skull en dag som denna...

https://www.dn.se/debatt/statsministern-borde-samla-folket-inte-skramma-och-splittra/

"Vi lever i oroliga tider, vilket ställer krav på oss som nation, som folkvalda och som medborgare. Statsministern talar om det svenska folkets ansvar vid militärt angrepp, men flyr undan sitt eget. Regeringens nedskärningar på välfärd och infrastruktur omöjliggör ett starkt civilt och totalförsvar. Men vägen till enighet är inte stängd, skriver oppositionsledaren Magdalena Andersson (S).
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Det nya året är här och när svenska folket blickar ut mot 2024 är det mot en mörk omvärld. Vi skakas av kriget mellan Hamas och Israel, och Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina som fortsätter. Senare i år går USA till val, och vi måste förhålla oss till att USA återigen kan välja en president som skapar frågetecken kring internationellt samarbete, och vad det kan innebära för stödet till Ukrainas frihetskamp.
Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskrigets slut, och det ställer krav på oss som nation. Det är svenska folket väl medvetet om. De vill veta hur samhället kraftsamlar och vad de själva kan göra.
Statsminister Ulf Kristersson (M) har ett stort ansvar att motivera och samla svenska folket i en orolig tid. Inte minst måste han backa upp sina budskap om vikten av att Sverige stärker sin motståndskraft med faktisk politik.
Om Sverige ska ha ett starkt totalförsvar, då måste vi se till att vi kommer fram på våra vägar, och att det finns tåg som tar oss dit vi ska i tid. Kriget i Ukraina har med all tydlighet påmint om hur infrastruktur, särskilt järnvägen, är avgörande för att kunna säkra transporter av människor, gods och militär materiel.
Detta, i en tid då svenska folket inte längre litar på att tågen kommer fram.
Här i Sverige säger Försvarsmakten själv inte bara att det finns kritiska behov av investeringar i järnvägen, utan också att järnvägen måste rustas upp inför vårt Natomedlemskap. Trots det var ett av SD-regeringens första beslut att stoppa planerade satsningar på järnvägen och kraftigt skära ned på järnvägsunderhållet. Detta, i en tid då svenska folket inte längre litar på att tågen kommer fram. Detta, i en tid då haverier som det på Malmbanan med all önskvärd tydlighet visar att järnvägen inte ens är rustad för fredstid.
Mot bakgrund av dessa behov kräver vi socialdemokrater därför nu en kraftig förstärkning av järnvägsunderhållet, att regeringen agerar för att ta kontroll genom större statligt ägande av järnvägsunderhållet, och att regeringen tidigarelägger avgörande satsningar på järnväg och väg.
Om Sverige ska ha ett starkt civilt försvar, då måste vi också stärka sjukvård, skola och andra kommunala och regionala verksamheter. Det blev mycket tydligt under pandemin. Nu uppger 17 av Sveriges 21 regioner att man tvingas skära ned på vården. Det beror på att SD-regeringen har prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagare framför satsningar på välfärden. I klartext kommer det leda till sämre tillgänglighet, lägre patientsäkerhet och sämre arbetsmiljö för personal som redan kämpar.
Faktum är att de stora nedskärningar som nu sker i hela den offentliga sektorn till följd av regeringens politik står i bjärt kontrast mot slutsatserna i Försvarsberedningens senaste rapport om civil beredskap. Försvarsberedningen kräver ett starkare samhälle, inte ett svagare. För om vården inte ges resurser för att klara sin uppgift i fred – hur ska den klara den i krig?
Inte heller gör det Sverige säkrare att peka ut invandrare som mindre försvarsvilliga.
Kristerssons och andra regeringsföreträdares uttalanden vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen förra veckan gav upphov till en utbredd oro, inte minst bland barn. Svenskar har undrat vad regeringen vet som de inte gör. Att skrämma befolkningen i största allmänhet gör inte Sverige säkrare. Inte heller gör det Sverige säkrare att peka ut invandrare som mindre försvarsvilliga. Statsministern splittrar när han i stället borde samla och motivera nationen i en orolig tid.
Samtidigt som Ulf Kristersson talar om svenska folkets ansvar vid ett militärt angrepp, flyr han undan sitt eget. Det följer ett mönster av mycket prat och lite verkstad från regeringen.
Till er som är oroliga i de tider som råder: Kom ihåg de steg som tagits för att rusta Sverige. Säkerhetsförsäkringarna från stora Natoländer som vi förhandlade fram innan Sverige skickade in ansökan om Natomedlemskap gör oss säkrare. 28 av Natos 30 medlemsstater har rekordsnabbt ratificerat vår ansökan – det gör oss tryggare. Och vad gäller vår svenska försvarsförmåga genomförde vi under mina år som finansminister den största upprustningen av det svenska försvaret sedan andra världskriget, en förstärkning som det råder bred enighet om ska fortsätta.
Det folkförsvaret består av alla er unga som nu gör värnplikt, av alla er som går med i frivilliga försvarsorganisationer.
Som svar på det säkerhetsläge vi befinner oss i ska vi bygga ett starkt folkförsvar, av det svenska folket och för det svenska folket. Det folkförsvaret består av alla er unga som nu gör värnplikt, av alla er som går med i frivilliga försvarsorganisationer.
Det består av kommunalråd och regionråd, som inte bara säkerställer att det finns robusta planer inför krisscenarier, utan kämpar för att skydda vår välfärd och vår infrastruktur från de nedskärningar som SD-regeringens svältkur tvingar dem till. Det består av alla er sjuksköterskor, som fortsätter göra ert jobb med stolthet.
Det består av dig som förhåller dig kritiskt till det du läser på internet. Det består av dig som läser och följer MSB:s och regeringens information om hur vi förbereder oss, och uppmanar din granne att göra detsamma.
Det folkförsvaret består av oss alla, som håller ihop. För det är genom tillit, respekt och gemenskap, som vi bygger Sverige starkt.
Trots mitt partis meningsskiljaktigheter med regeringen är jag övertygad om att det är möjligt att skapa bred enighet om hur vi nu ska gå vidare med att stärka det svenska totalförsvaret. En sådan möjlighet finns inför Försvarsberedningens slutrapport i april.
Det svenska folket förtjänar brett politiskt samarbete i de mörka tider som råder. Min dörr står öppen."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram