Fängelseplatsletande Justitieminister

2023-12-16
"Justitieminister Gunnar Strömmer (M) utesluter inte att använda gamla skolor eller fartyg för att skapa fängelseplatser.
– Jag tycker att vi ska se på ett seriöst sätt på alla goda förslag, säger han.
Kriminalvården har redovisat sin plan för hur kapaciteten ska byggas ut när Tidöavtalet reformer slår igenom.
Det handlar om att utöka dagens 9 000 häktes- och anstaltsplatser till 27 000 inom loppet av tio år.
– Jag välkomnar verkligen den här rapporten, och det första jag vill säga är att det bekräftar att vår politik får den avsedda effekten, säger Gunnar Strömmer.
Kriminalvårdens anslag behöver öka från drygt 18 miljarder kronor 2024 upp till drygt 40 miljarder kronor 2033.
Justitieministern säger att platsutbyggnaden ska ske genom att expansionen skalas upp, nya anstalter och häkten ska byggas, en förtätning ska ske där intagna också delar cell med varandra. Det kan också handlar om förtätning av innergårdar och andra standardiserade lösningar.
– Man kommer att behöva tänka på ett nytt sätt, säger Strömmer och pekar på bland annat möjligheten att automatisera vissa delar av hanteringen av fångar.
Kriminalvården pekar också på att ett nytänkande behövs, bland annat i form av att hyra anstaltsplatser utomlands, något regeringen utreder. Men också att hyra potentiella fastigheter som gamla sjukhus eller skolor, samt utreda att använda fängelsefartyg.
Det är ingenting som Gunnar Strömmer utesluter.
– Jag tycker att vi ska se på ett seriöst sätt på alla goda förslag på det här området.
– Sedan ska vi göra allt på ett sätt som bibehåller hög kvalitet i verksamheten och sätter säkerheten främst, då menar jag både för de intagna men i synnerhet för medarbetarna i kriminalvården.
Kriminalvården pekar också på att utreda hemarrest eller områdesarrest som alternativ till häktning. Något som heter soningskö, som användes i Norge under 2010-talet, lyfts också.
– Jag är glad för att vi får ett bra och genomarbetat underlag som vi kommer arbeta vidare med i samspel med myndigheten, säger Strömmer."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram