Spritparksstängande Sundsvallspolitiker

2023-12-15
Ja själva anledningen till åtgärden tycks ju inte vara så viktig när det kommer till de folkvalda... en befolkning har sin förtjänade ledning.
Hur skall man osynliggöra problemen i Statskärnan, tycks vara den gällande problemformuleringen. Förståelsen för det där med att samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas, tycks vara så pinsamt jävla dålig att det är evig skam som kommer.
"På måndag fattas det formella beslutet av kommunfullmäktige.
ST har fångat stämningarna i partierna inför omröstningen och en sak står helt klar. Tvärs emot polisens önskan verkar frizonen få ett kort liv.
Parti efter parti som först var med om att inrätta frizonen anser nu att försöket ska avbrytas, visar ST:s enkät.
Det har blivit tryggare i centrala stan
(C) litar på polisens bedömning och vill ge frizonen en försöksperiod på ytterligare ett halvår, skriver Sanna Jonsson i partiets enkätsvar till ST.
Det är bara Centern och Liberalerna som vill fortsätta försöket. Det har blivit tryggare på stan, anser de båda partierna. (C) vill se en ny utvärdering först nästa höst.
Partiet tycker som polisen. De anser att det blivit tryggare att röra sig i city och runt Hållplats Stenstan, enligt partiets gruppledare i kommunfullmäktige, Sanna Jonsson (C).
Även liberalernas Ina Lindström Skandevall vill att försöket med en frizon ska få fortgå. De vill också se ett åtgärdspaket med resurser till socialtjänsten och att dagverksamheten för socialt utsatta, Slink In, bör ligga mer centralt.
Kristdemokraterna vill flytta Slink In närmare centrum, man anser också att Systembolaget placering nära Hållplats Stenstan bör ses över. Det svarar Ronja Strid i ST:s enkät.
Flera partier: Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, och Socialdemokraterna vill däremot avbryta, visar enkätsvaren.
Det som var en bred politisk enighet kring försöket har därmed fallit, vilket är en av orsakerna till att (S) nu vill stänga frizonen.
Det var aldrig tänkt som en universallösning på alla problem
I och med att den politiska enigheten spruckit vill (S) avbryta. "Det var aldrig tänkt som en universallösning på alla problem", sammanfattar Lisa Tynnemark.
“Det var aldrig tänkt som en universallösning på alla problem, utan var helt enkelt en idé från polisens sida som vi var beredda att testa”, skriver Lisa Tynnemark som är kommunstyrelsens vice ordförande.
Sverigedemokraterna vill att försöket ska avbrytas “omgående”, svarar deras gruppledaren i fullmäktige, Kevin Sahlin, som istället vill se flera fältassistenter och fotpatrullerande poliser på stan. Moderaternas Oskar Brusell pekar på att frizonen varit negativ för såväl kommunala som privata verksamheter i närheten.
"Avbryt omgående", tycker Kevin Sahlin (SD). Istället vill hans parti se fler fotpatrullerande poliser på stan.
Att Norrmalmsparken väckt känslor under det senaste halvåret är ingen överdrift. Det var i somras som polisen tog initiativet till en frizon i centrala Sundsvall där det skulle vara fritt fram att dricka alkohol.
Bakgrunden var polisens och kommunens trygghetsmätningar som visat att Sundsvallsborna störts av det oblyga missbruket. Sundsvalls kommun nappade på idén och i somras skrevs ordningsföreskrifterna om så att det skulle bli fritt fram att dricka på en avgränsad plats en bit bort från city - men ändå nära.
Vi vet att folk undviker att åka buss eller vistas i city på grund av missbruket och så kan vi inte ha det
Det var dags att se sanningen i vitögat, ansåg polisen.
– Det vi och kommunen hittills gjort har inte gett önskat resultat och därför vill vi pröva något nytt. Vi vet att folk undviker att åka buss eller vistas i city på grund av missbruket och så kan vi inte ha det, säger Blusi.
Oskar Brusell (M) och hans parti tror på fler trygghetsstråk och ordningsvakter i city. Däremot har frizonen spelat ut sin roll.
Valet stod mellan Busbacken, Bünsowska tjärn, Badhusparken, Hamnparken och åkanten, men föll till slut på Norrmalmsparken med kommunhuset som närmsta granne.
Hur det sedan gick är historia. Det dröjde några månader, sedan slog facket larm. Det blev en riksnyhet att frizonen blivit ett arbetsmiljöproblem i kommunhuset. Det rapporterades om nakna rumpor, snoppar, slagsmål och fylla utanför socialtjänstens fönster. Det hade dragits linor på fönsterblecken, berättades det.
Från fackligt håll krävdes stopp på försöket och det är det som nu kommer att ske. Men Ina Lindström Skandevall höjer ett varnande finger. Hon är rädd för att problemet bara flyttas runt.
Innan frizonen kom till var det andra kommunalt anställda på t.ex Kulturmagasinet som upplevde problemen
Ina Lindström Skandevall (V) varnar för att
“Innan frizonen kom till var det andra kommunalt anställda på till exempel Kulturmagasinet som upplevde problemen. Det är ett svårlöst problem”, skriver hon i ett svar till ST.
Då återstår frågan vad de nej-sägande partierna vill göra för att lösa det grundproblem som frizonen skulle lösa, nämligen det synliga missbruket i city.
Till veckan fattas beslutet att avbryta försöket i Norrmalmsparken. Spritparken väckte debatt och blev en av årets hetaste frågor.
Flera partier pekar på polisen som problemlösare, men det lyfts också fram en del andra konkreta förslag.
(S) vill satsa på motivationsteam och utveckla Slink In. Kristdemokraterna ifrågasätter Systembolagets placering nära Hållplats Stenstan och vill stärka arbetet med bostäder för socialt utsatta. Sverigedemokraterna vill se riktade sociala insatser och att otrygga platserna i city byggs bort, medan Moderaterna tror på fler trygghetsstråk och ordningsvakter. Vänsterpartiet vill att kommunen ska jobba mer uppsökande för att hjälpa missbrukare till behandling. Problemet är inte det synliga missbruket utan den sociala utsattheten, skriver (V)
Socialtjänsten fick en ovälkommen utsikt. Nu avbryts försöket med en frizon redan efter ett halvår."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram