Adoptionscentrum Slutar Med Sydkoreanska Adoptioner

2023-11-28
Tänka sig så det kan bli...
Ja hur illa det är i verkligheten, det skulle nog många inblandade tjäna på att berätta nu....
"Adoptionscentrum drar tillbaka sin ansökan om att få fortsätta förmedla adoptioner från Sydkorea.
Detta sker 70 år efter att svenska adoptioner från landet lade grunden för den internationella adoptionsrörelsen.
På sin hemsida skriver Sveriges största förmedlare av adoptioner, Adoptionscentrum, att de inte längre tar emot nya ansökningar om adoption från Sydkorea.
I handlingar som skickats in till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Mfof, framgår att föreningen har dragit tillbaka sin ansökan om fortsatt adoptionsförmedling. Adoptionscentrum vill endast slutföra några få redan påbörjade adoptionsprocesser.
Fakta.Adoptioncentrum
Adoptionscentrum är en ideell förening som grundades 1969. Det är världens näst största förmedlare av internationella adoptioner. Mellan åren 1970–2018 förmedlade föreningen 25 213 adoptioner.
Flest adoptioner har föreningen förmedlat från Colombia, Sydkorea, Indien och Kina.
Källa: Adoptionscentrum
I ett mejl till DN ger Adoptionscentrums verksamhetschef Kerstin Gedung en förklaring: Lagstiftningen i Sydkorea har ändrats och landet är på väg att ratificera Haagkonventionen för internationell adoption.
Adoptionscentrums koreanska samarbetspartner, KWS, som Sverige har samarbetat med sedan 1950-talet, kommer att avveckla sin adoptionsförmedling. Framöver ska adoptionerna skötas av staten.
”I nuläget har vi för lite information för att bedöma hur ett framtida samarbete kan se ut”, skriver Kerstin Gedung.
Förändringen kan bli slutet på en 70-årig era av adoptioner länderna emellan. Sammanlagt har närmare 10 000 sydkoreanska barn adopterats till Sverige.
Sedan 1950-talet har Sverige adopterat närmare 10 000 barn från Sydkorea. Det började efter Koreakrigets slut 1953, då svenska hjälparbetare adopterade föräldralösa krigsbarn.
Efter Koreakrigets slut 1953 adopterade svenska hjälparbetare i Sydkorea föräldralösa krigsbarn till Sverige. Detta blev världens första kända internationella adoptioner. Därefter inrättade Sydkorea en adoptionsmyndighet som aktivt sökte utländska par som ville adoptera.
I mitten av 1960-talet slöt Sverige ett världsunikt samarbetsavtal med myndigheten. Då förmedlades adoptionerna av den svenska staten, samtidigt som den koreanska myndigheten privatiserades och blev den adoptionsbyrå som i dag heter KWS.
År 1980 tog Adoptionscentrum över ansvaret från den svenska staten. Därefter har föreningen förmedlat närmare 4 900 adoptioner från Sydkorea, via KWS.
Under de 70 åren av svensk adoption från Sydkorea har flera skandaler uppdagats. Adopterade har i flera decennier vittnat om att den sydkoreanska adoptionsbyrån har förfalskat deras adoptionsakter i syfte att göra dem tillgängliga för adoption.
Sommaren 2021 kunde DN avslöja misstänkta oegentligheter på 2020-talet. De sydkoreanska kvinnor som funderade på adoption skulle få objektiv rådgivning för att kunna ta ett genomtänkt beslut. Samtidigt utfördes samtalen av samma byråer som adopterade bort barnen.
DN kunde avslöja att rådgivningen inte var objektiv. Kvinnorna i reportaget berättade att de blev pressade att välja adoption.
Fram till 1979 förmedlade svenska staten adoptionerna från Sydkorea. Från 1980 har föreningen Adoptionscentrum skött förmedlingen.
Sedan i fjol utreder en sydkoreansk sanningskommission misstänkta oegentligheter kopplade till internationell adoption, däribland till Sverige. Majoriteten av fallen gäller ”tvättade identiteter”.
– Trots att barnen har familjer har de registrerats som föräldralösa, dokumenten har förfalskats, sa utredaren Ha Geum-cheol till DN i somras.
Barnen blev ”föräldralösa på pappret”. Det kan, enligt kommissionen, ha utgjort brott mot mänskliga rättigheter.
– Då kunde de enkelt adopteras bort och förlorade samtidigt sin rätt att hitta sina biologiska föräldrar, sade Ha Geum-cheol.
I en intervju med den dansk-koreanska adoptionsaktivisten Han Boon-young uppgav hon att oegentligheterna är mer regel än undantag.
– Vi letar fortfarande efter ett enda fall där papper inte har förfalskats, sade hon till DN.
Enligt offentliga handlingar från Mfof, som DN har läst, har Adoptionscentrum ansökt om att få slutföra den handfull adoptionsprocesser som redan är igång. Per Sundberg, pressansvarig på Mfof, skriver i ett mejl att föreningens ansökan handläggs just nu. Myndigheten väntas fatta beslut i januari eller februari nästa år.
Adoptionscentrum bedömer att Sydkoreas implementering av den nya adoptionslagen, samt ratificeringen av Haagkonventionen, kommer att ta två år. Därefter vill föreningen utvärdera om det finns ”förutsättningar för, och behov av” adoptioner från landet – och i sådana fall lämna in en ny ansökan.
”Adoptionscentrum har sedan 1980 haft ett samarbete med KWS, och vi tycker att det är tråkigt att det kommer att upphöra i den nuvarande formen”, skriver Kerstin Gedung.
Fakta.Detta är etiska adoptioner
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
Ursprungsstaten ska ha säkerställt:
● Att internationell adoption är för barnets bästa, efter det att möjligheten att placera barnet inom ursprungsstaten har beaktats.
● Att familj och myndigheter har gett skriftligt samtycke.
● Att moderns samtycke har getts först efter barnets födelse.
● Att ingen får göra otillbörlig ekonomisk vinst.
Sverige ratificerade konventionen år 1997.
Barnkonventionen
Konventionsstaterna förbinder sig:
● Att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, inklusive medborgarskap och släktförhållanden.
● Att om ett barn olagligt berövas sin identitet, ska barnet ges lämpligt stöd att snabbt återupprätta denna.
● Att säkerställa att samma regler ska gälla som vid nationell adoption.
Sverige ratificerade konventionen år 1990. Gäller som svensk lag sedan 1 januari 2020.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast
● Att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj och hem.
● Att ingen godtyckligt får fråntas sin nationalitet.
Sverige antog deklarationen år 1948."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram