Kinaberoende Göteborg

2023-09-23
" Göteborg måste lära av Ukrainakrisen. Om Kina skulle angripa Taiwan är risken stor att staden skulle drabbas extra hårt av de sanktioner som EU och USA väntas införa.
Varningen kommer från KD-politikern Elisabet Lann, som upplever tystnaden i staden om Kina-beroendet som både generande och riskabel.
– Man vill inte skapa dålig stämning eller krångla till det. Så jag blir en slags party pooper, festförstörare, säger hon.
På senare tid har flera varningsflaggor hissats: Sårbarheten för just Göteborg i relation till Kina underströks i fjol i en rapport och Säkerhetspolisen varnar för att ”den kinesiska sä­kerhetshotande verksamheten” riskerar svensk export och och sysselsättning.
Hangzhou i Kina 2017: Dåvarande statsministern Stefan Löfven hälsar på Geelys, och därmed Volvo cars, huvudägare Li Shufu.
Men diskussionen kring att, till exempel, Zhejiang Geely Holding kontrollerar Volvo Cars med 16500 anställda i staden, är stillsam.
Tvärtom var den kommunala ledningen glad när den likaledes Geely-ägda biltillverkaren Polestar 2 juni gick ut med att de bygger sitt nya huvudkontor i Frihamnen i centrala Göteborg.
– En finare jubileumspresent för vår industristad går knappast att önska sig. Polestar är ett viktigt företag för Sverige som kommer att ta med sig massor av nya jobb, sa Jonas Attenius (S), ordförande i kommunstyrelsen.
Fakta.Så stor del av Kina-ägandet ligger hos Geeli
Försvarets forskningsinstitut FOI har räknat ut att av de företag i Sverige som kinesiska intressen kontrollerar avsåg 2021 80 procent Geelys ägande, där Volvo Cars i Göteborg är den enskilt största tillgången, följda av bolag som Göteborgsbaserade Polestar samt Radisson, Spotify, Hi3G Access och MTR Nordic.
Källa: FOI
Men i den välstämda lokala politiska kören bryter en röst av, Elisabet Lanns. Hon är ledamot av kommunstyrelsen, ledamot av den nationella partistyrelsen och vice ordförande i påtryckargruppen Ipac, Inter-Parliamentary Alliance on China.
De sanktioner mot Ryssland som följt på anfallskriget i Ukraina anser hon alltså är skäl för att ringa i larmklockan även kring Kina, där president Xi Jinping upprepat att införlivandet av Taiwan ”definitivt kommer att fullföljas”
– Jag är genuint orolig för att det kan drabba Göteborg hårt eftersom vi kan bli en säkerhetsrisk för andra, säger Elisabet Lann.
Elisabet Lann känner sig mycket ensam i politiken i Göteborg att lyfta riskerna med näringslivets band till Kina.
I kommunstyrelsen är det SD och KD som lagt – separata – förslag om att utreda och bedöma Göteborgs stads beroendeförhållande till Kina, men de har alla röstats ner, senast 3 maj i år.
– För några dagar sedan kränkte kineserna deras luftrum 103 gånger på ett dygn. Jag upplever att vi inte riktigt vågar analysera vad som skulle hända då. Göteborg kommer inte att kunna välja en neutral väg.
Vad menar du att kommunen kan och borde göra?
– I vart fall göra en grundlig analys av riskerna, vilka konsekvenser får det om USA sätter oss i kylskåpet? Och helst ta hjälp av sådana som Säpo och FOI. Säkerhetspolitiskt är Göteborg, med sin hamn, viktigt för hela landet.
Elisabet Lann är sedan sju år tillbaka ordförande i KD:s internationella center och i dag ledamot även av partistyrelsen.
Vilka reaktioner möter du här i rådhuset med dina Kina-synpunkter?
– Ingen annan fråga gör folk så besvärade. Lyfter jag något om Kina önskar de flesta att jag inte var i rummet. Som nu med Polestarbygget. Alla lyfter styrkan i att alla är eniga, som om min röst inte finns. För jag blir en party pooper.
Geely är bland andra stora företag medlem i Göteborgs stads näringslivsgrupp.
– Det är klart att det inte är oproblematiskt, säger Lann.
En bild från 2015: Volvo Cars styrelseordförande och huvudägare Li Shufu höjer en skål med Volvos dåvarande vd Håkan Samuelsson under en bilmässa i Shanghai.
Även om just Geely är ett privatägt och börsnoterat företag har internationella medier beskrivit huvudägaren Li Shufus tidigare kopplingar till den politiska ledningen i Peking.
– I dag skiljer man i Kina inte som förut på statligt och privat ägande. Underrättelselagen från 2017 tvingar ju alla att delge staten den information som efterfrågas.
Patrik Andersson är vd för kommunala Business Region Göteborg.
Inom Göteborgs stad ansvarar bolaget Business Region Göteborg, BRG, för etableringar och företagskontakter. Om Elisabet Lanns farhågor säger BRG:s vd Patrik Andersson:
– BRG spekulerar inte i säkerhets- och utrikespolitiska frågor. Men vi är naturligtvis medvetna om utvecklingen i omvärlden, inte minst i Kina.
Patrik Andersson säger att BRG:s kontakter med Kina har varit väldigt få de senaste åren. Men, säger han:
– Det finns stora kinesiska ägarintressen i Göteborgsregionen, särskilt genom Geely-koncernens ägande i Volvo Cars. Vi har haft hög aktivitet i våra relationer med dem.
Han säger vidare att BRG följer de lagar och föreskrifter som gäller och de rekommendationer de får från regeringen och myndigheter.
Patrik Andersson lyfter omställningen inom fordonssektorn mot en hållbar eldriven mobilitet.
– Här skapas stora möjligheter för Göteborg och Sverige när det gäller kunskap, sysselsättning och export. Att hjälpa till att realisera dem är högprioriterat.
Att Volvo Cars och Northvolt bygger en batterifabrik här och att Polestar expanderar säger han har skett i tuff konkurrens med andra orter.
– Samtalen och relationerna mellan bolagen och staden kännetecknas av hög integritet och professionalism, säger Patrik Andersson.
Fakta.KTH-expert varnade för avlyssning i bilar
I juni i år sa professorn och chefen för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH Pontus Johnson i SVT att ”om man planerar väldigt hemliga samtal under sina transporter, då kanske man inte ska köra en omodifierad kinesisk bil”.
På detta var Volvo Cars svarat: ”I bilar vi förser Polismyndigheten och Tullverket med har vi avaktiverat all kommunikationsutrustning som möjliggör överföring av data till Volvo Cars eller någon annan. I stället använder myndigheterna enbart sina egna kommunikationssystem i bilarna. Andra myndigheter har samma möjligheter som Polismyndigheten och Tullverket om de önskar.”

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram