Inkallad stadsdirektör

2023-05-26

Ja det där med att överlåta delar av förvaltning till främmande makt är nog inte så långt borta..

" Göteborgs stads bolag Älvstranden Utveckling AB håller extra styrelsemöte fredag nästa vecka för att diskutera den kris som skakar ledningen.

Redan nu uttalar Liberalernas ledare att han saknar förtroende för bolagets vd. Samtidigt säger Demokraternas Martin Wannholt att informationen från stadsledningen inte stämmer med vad han hört från styrelsen.

Turbulensen kring det kommunägda bolaget Älvstranden Utveckling AB, etablerat under slutet av 90-talet av den förre S-ledaren Göran Johansson för att ta hand om de gamla varvsområdena i Göteborg, måste hanteras av bolagets egen styrelse.

Det är huvudbudskapet från politikerna i kommunstyrelsen, som alla är måna om att hålla distans till de besvärande uppgifterna om oegentligheter och bristande kontroll som publicerats i Expressen den senaste tiden och som tas upp i en rapport från stadens visselblåsarfunktion.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) upprepade efter kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen att han är bekymrad.

– Det är oerhört graverande uppgifter och jag har fullt förtroende för att styrelsen agerar, sa han till DN.

Centerpartiets Emmyly Bönfors hänvisade på liknande sätt:

– Jag tror att det finns en bra styrelse som kommer att reda ut vad som sker i bolaget, jag har ett stort förtroende för vår representant.

Moderaternas Axel Josefson talade om ”en väldigt allvarlig situation”,

– Men primärt är det en fråga för bolagets styrelse att hantera.

Den enda ledamot av kommunstyrelsen som – hittills – uttalat att han inte längre har förtroende för Älvstrandens vd Lena Andersson är Liberalernas gruppledare Axel Darvik. Han gör det alltså trots att han inte ingår i bolagets styrelse.

Är det rimligt att du som inte sitter i bolagets styrelse uttalar misstroende mot vd:n?

– Utifrån det som framkommit tycker jag att det är helt uppenbart att att alla partier måste kunna svara på frågan om de har förtroende för bolaget och deras vd.

– Kommunalråden har också en uppsiktsplikt för all kommunal verksamhet. Det är särskilt allvarligt när det handlar om misstänkta mutor och korruption.

Darvik pekar också på bolagets styrelse.

– Jag tycker även att vi behöver få klarhet i om styrelsen agerat felaktigt när det gäller korruptionsmisstankarna.

Men Demokraternas Martin Wannholt resonerar på ett annat sätt – och ifrågasätter om underlaget är så klart som övriga antyder. Under kommunstyrelsemötet begärde han att stadsdirektören Eva Hessman, som stadens visselblåsarfunktion sorterar under, ska redogöra för vad som skett.

– Jag har begärt en genomgång om hanteringen. När jag pratat med vår styrelseledamot i bolaget känns det han säger inte igen med vad som uppges i visselblåsarrapporten. Det nämns där att styrelsen inte fått information när den faktiskt har fått information.

Martin Wannholt säger att Demokraternas styrelseledamot i bolaget exemplifierat med att det nu sägs att styrelsen inte fått information om Älvstrandens affär om byggandet av Masthuggskajen.

– Den bilden delar han inte alls. Rätt måste bli rätt.

DN har frågat S-ledaren Jonas Attenius hur han ser på Martin Wannholts uttalande och begäran om att stadsdirektören ska lämna information direkt till kommunstyrelsen.

– Jag vet att Martin har begärt att få information hur visselblåsarfunktionen fungerar och den ska han förstås få. Det är viktigt att vi värnar den funktionen för att motverka en tystnadskultur.

Vänsterpartiets Daniel Bernmar hänvisar också till bolagsstyrelsen – och delar inte Martin Wannholts frågetecken.

– Tvärtom, mina styrelseledamöter, den förra och nuvarande, har ingen annan bild än vad som framgår av visselblåsarfunktionens rapport. Det som står där är ju också hämtats från de tidigare granskningsrapporterna, från de externa revisorerna. Där fanns inga nya uppgifter utan sådant som styrelsen redan haft på bordet.

Fakta.Turerna kring Älvstranden

Politikerna i Göteborg har sedan ett par år tillbaka arbetat med en plan för att avveckla eller kraftigt reformera bolaget Älvstranden Utveckling AB, vilket i sig lett till diskussion och friktion mellan bolaget och andra delar av kommunen där bolagets friare möjligheter att agera på marknaden indirekt spelar en roll i den turbulens som nu uppstått.

I måndags lät stadens så kallade visselblåsarfunktion publicera en rapport, som landar i att bolaget hanterat misstänkta oegentligheter på ett felaktigt sätt, genom att inte polisanmäla och inte heller hålla styrelsen informerad på det sätt som man borde.

Granskningen talade om allvarliga brister vid upphandlingar som skett hos bolagets fastighetsavdelning, där en anställd haft privata, olämpliga relationer med leverantörer.

Först sedan Expressen i april börjat skriva om saken valde bolaget att göra polisanmälan.

Bolaget självt har svarat visselblåsarfunktionen i en tjock rapport där man redogjort för sin hantering och försökt visa att styrelsen visst informerats på ett rimligt sätt."

https://www.dn.se/sverige/stadsdirektoren-kallas-in-for-att-svara-om-kommunens-bolag-olika-bilder-om-vad-som-hant/

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram