Ekonomimörkande Timråpolitiker

2023-05-26

Vilken tur att de upptäckte detta redan nu...


https://www.st.nu/2023-05-25/revisorer-kritiserar-timrapolitiker-for-att-morka-om-ekonomin?fbclid=IwAR20cmYSKOTeNa_vrKx5v42cOfExzwERxEQq2UEiQcNtd5zIbrGCUKIJsr0
"Det är en rad olika områden som revisorerna kritiserar, vilket Sveriges radio var först att rapportera om.
Revisorerna anser att Timrå kommun inte följt gällande lagstiftning och att kommunstyrelsen "brister i styrning och intern kontroll av ekonomi samt en ej rättvisande redovisning".
– Man har gjort felaktigheter i årsredovisningen och nu är det av den omfattningen att den överskrider en gräns för ansvarsfrihet, säger Sten Ekström.
En av punkterna som revisorerna kritiserar är så kallade deponier, vilket innebär kostnaden för att åtgärda sopberg. Där finns den reella kostnaden på 20 miljoner kronor inte med i årsredovisningen, enligt revisorerna.
– Vi har haft synpunkter flera år på att tio miljoner inte räcker för att återställa deponier. Nu har man gjort en värdering att det kostar 20 miljoner kronor, men det försvann helt i årsredovisningen, säger Sten Ekström.
En annan punkt är ishockeyarenan NHC arena där man anser att en förnyad värdering bör genomföras.
– De uppvärderar den varje år för att det ska bli rätt i balansräkningen. I det här fallet var det en kostnad på 1,7 miljoner när man gjorde den första värderingen. Men nu är kostnaden väsentligt över det, kanske uppemot 7 miljoner, vilket gör att det går back, säger Sten Ekström.
Revisorerna anser att ärendet på sikt kan medföra ekonomisk skada för kommunen.
Timrås kommuns revisorer föreslår att kommunfullmäktige inte beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för bristerna.
ST har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin (S), som meddelar att han kommer att kommentera kritiken under fredagen."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram