Självgynnande Parter

2023-03-31

Rädsla för frihet är i verkligheten en ångest. Rädsla är rädslan för det kända, det välbekanta, medan ångest avser rädslan för det okända. Även om vi som människor är utformade för frihet så är vi ofta fulla av ångest inför frihet eftersom vi inte vet vad verklig frihet är för någonting, vi vet och känner bara hur det fängelse ser ut vars namn och interiör vi identifierar oss med som (falsk) frihet, vårt samhälle, ett fängelse konstruerat både långt och stort över tid av andra intressen än våra egna, och vi identifierar fängelset med vårt ”ansvarstagande” även fast det är alltmer uppenbart det rakt motsatta, kvintessensen av ansvarslöshet. En slavägare älskar bara en sak mer än att hålla sig med slavar och det är som bekant slavar som håller sig själva.
Att vi står inför förändringar är inte längre en fråga uppe för debatt, detta är dock inte betydande att den globala ekonomin är ovillkorligt dömd att lida en fullkomlig total upplösning överallt, helt enkelt bara att det kommer en fruktansvärd form av utveckling inom en inte avlägsen framtid. Det finns fortfarande tid att undvika en fullständig och fullkomlig katastrof, även om det inte heller finns någon som kan förneka att vi är på väg mot betydande smärta och lidande. Vi har trots allt lyckats med konststycket att ta oss dit vi nu befinner oss och jag är inte säker på att det främst har varit visdom som har verkat som ledande karta i till detta nu. Men skall vi nå varaktiga och betydande förändring, då kommer det uppenbarligen att utkrävas en annan typ av engagemang.
Även om ” de styrande ” på något sätt eller vis fortfarande lyckas undvika de allt tätare förekommande isbergen rakt fram - naturligtvis försöker makten egentligen inte alls undvika isbergen, utan de försöker bara att fördröja slutliga kollisioner där de förlorar problemformuleringsinitiativet, alltså de försöker verka så att eliten kan förbereda sig - vinna tid, för att frodas vidare från nästa utgångsläge, kunna dra nytta av konsekvenserna.
De vet mycket väl att systemet är dödsdömt, men de vet däremot inte alls hur de skall hantera konsekvenserna av denna ovillkorlighet till sin egen fördel. Men hys därför inte heller några som helst tvivel om att deras främsta syfte är att konservera sin egen personliga maktsituation - gynna sig själva - och alltså verka vilseledande eftersom ledning är altruism och inte diskriminering.. Så de kommer att fortsätta att fundera vidare på den saken och inte på hur de skall rädda andra människor, så valet av att inte engagera sig nu i det här läget, det kommer att föra med sig alltmer ödesdigra konsekvenser - för alla som inte vill bry sig.
Vårt socioekonomiska system, som medan det påstås har skapats för att gynna alla (men inte nödvändigtvis lika) är i själva verket nu har blivit ett fullkomligt uppenbart verktyg som används för att undergräva, utnyttja och förslava befolkningen, till förmån för de få i toppen av strukturen, den makt som ”äger” oss alla andra genom systemets inneboende mekaniska funktion och natur. Ingen kan längre förneka detta, men fortfarande är alldeles för få villiga att offra någonting alls för att skapa en förändring och ännu så mycket mindre vill människor vara - utgöra - en del av den förändring som man uttrycker att man så gärna vill vill se hos andra.
Alldeles för fåtaliga är fortfarande de människor som tar ens något som helst ansvar för sina egna tankar och känslor enskilt som individer och deltagare i ett samhälle, utan de flesta överlämnar istället fortfarande beredvilligt ansvaret för dessa betingelser till andra, Ja, bara alltför glatt och välvilligt till de intressen som egentligen främst vill oss alla andra allt annat än väl, för att istället gynna sig själva materiellt. Pinsamt nog sker detta med samma syfte hos båda parterna.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram