Hjärndött Skeptisk Bankchef

2023-03-31

Nu är det helt hjärndött verkligen..


https://www.dn.se/ekonomi/bankchef-skeptisk-till-slopade-amorteringskrav/?fbclid=IwAR0dh2kdSNQCyyc06unnp5YoQWe85DmEQCq_jnDp2BzsP4F3CC0lO5EOB5o
" De stigande bolåneräntorna gör att allt mer av hushållens budget går till boendet.
Ändå är Jens Henriksson, vd för Swedbank, ingen förespråkare av att slopa eller pausa amorteringskraven.
– Jag är skeptisk, säger han och varnar för att ett slopande skulle kunna leda till än högre räntor.
Sedan 2016 finns statliga krav på att kunder som tar bolån över en viss nivå ska amortera. Två år senare kom det förstärkta kravet som skärper kravet på hushåll som har stora skulder i förhållande till skuld.
I valrörelsen ville regeringspartierna antingen pausa amorteringskraven (Moderaterna) eller slopa det förstärkta kravet (Kristdemokraterna och Liberalerna) bland annat med hänvisning till de stigande bolåneräntorna.
Men Jens Henriksson är skeptisk till ett generellt slopande eller pausande av kraven.
– Amortering är en investering. Det är en utgift nu, men vi har också sett att många kunder valt att amortera mer därför att de har sett det som en del av deras sparande. Det är i grund och botten bra.
Du skulle alltså inte förespråka, i det här exceptionella läget, att vi får en generell lättnad av amorteringskraven?
– Jag är lite skeptisk till det. Swedbank kommer ju från den här bakgrunden att man ska amortera, säger Henriksson.
Han menar att ekonomisk politik vilar på tre ben, finanspolitiken som styrs av regering och riksdag, penningpolitik som styrs av Riksbanken och så till sist makrotillsynen som är regelverket för finansiell stabilitet.
Det är i det tredje området som amorteringskraven hör hemma, men Henriksson menar att de tre områdena påverkar varandra och han har en varning till politikerna. Om de ändå väljer att lätta på kraven kan det, allt annat lika, leda till högre räntor i stället.
Samtidigt säger Henriksson att många av bankens kunder är oroliga över att räntorna stigit så mycket och så snabbt.
–Vi kan ge dem råd om hur de ska hantera detta och om det är så att man drabbas av oförutsedda händelser så att man får en tuff ekonomi då kan man begära att få amorteringsfrihet. Finns dessa omständigheter kan vi ge amorteringsfrihet.
– Men det är viktigt att komma i håg att amorteringar ger lägre skuld längre fram!
Enligt Finansinspektionens senaste bolånerapport kommer en genomsnittlig ny bolåntagare att mot slutet av året få betala hela 16 procent av sin nettoinkomst i räntor. Till det kommer amorteringar, avgift till föreningen, el och kommunala taxor för villaägare.
Sammantaget innebär det att boendet kommer att sluka en allt större andel av vanliga hushålls inkomster.
Hur stor andel av ett hushålls nettoinkomst tycker du är rimligt ska gå till boendet?
– Det ingår inte i min roll att säga vad som är en rimlig andel. Vad vi ska titta på är att de som tar ett lån kan hantera högre räntor och har en bra kalkyl som gör att de kan klarar alla de utgifter som finns, svarar Henriksson.
– Vi har ju testat att de ska kunna klara räntor upp till 6-7 procent, tillägger han
Swedbank har satt som mål att förbättra en miljon kunders ”finansiella hälsa” till 2030. Det handlar om att genom rådgivning få kunderna att lära sig allt från svåra ekonomiska termer, till att se vilken sparbuffert en kund behöver. På så sätt hoppas banken att kunderna ska bli ekonomiskt starkare.
Banken ska skapa ett index för att mäta hur framgångsrik den är i att klara målet.
Amorteringskraven
Det första kravet infördes 2016 och säger att en låntagare som lånar mer än 70 procent av köpeskillingen till en bostad måste amortera minst 2 procent av lånet varje år. Mellan 50 och 70 procent är kravet 1 procent per år och under 50 är kravet 0.
Det andra, förstärkta, kravet kom 2018 och det innebär att om ett hushåll lånar mer än 4,5 gånger årsinkomsten, före skatt, så skärps kravet med en procentenhet. Med andra ord 3 procents amortering om skulden överstiger 70 procent av bostadens värde, 2 procent mellan 50 och 70 procent och 1 procent under 50 procents belåning."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram