Polisledarskap I SvD

2023-03-28

Med nedan i åtanke så lär väl inte Herr Holgersson hålla igen med sin syn på saken...
Ledarskapet inom polisen är vad det är.

https://www.svd.se/a/Moa2bJ/polisforskaren-tror-inte-folk-inser-hur-illa-det-ar?fbclid=IwAR3bWppVKk7-Sb5DjEwmi0hmmTpGLrcrwf3EKp_S2vNfCqFFFpj-oqfxBEM
" Polisens särskilda händelser mot grov brottslighet gör mer skada än nytta. Det slår Riksrevisionen fast i en ny granskning. ”Jag är inte ett dugg förvånad”, säger polisforskaren Johannes Knutsson. Polisen håller inte med.
Polisforskaren: Tror inte folk inser hur illa det är
Vid särskilda förhållanden som ”den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för” kan polismyndigheten inleda en så kallad särskild händelse – vilket aktiverar en speciell organisation och kan frigöra resurser.
Mellan 2015 och 2021 har polisen beslutat om 1 600 särskilda händelser.
Frågan är om det fungerar? I en ny granskningsrapport från Riksrevisionen kommer tung kritik.
– Särskilda händelser som pågår under lång tid kan på sikt leda till parallella ledningssystem och ineffektiv resursanvändning, säger riksrevisor Helena Lindberg.
Rapportens slutsatser kan sammanfattas i tre punkter.
Det saknas tydliga kriterier för när en särskild händelse ska inledas. Bedömningen görs i dag på godtycklig grund.
Långvariga särskilda händelser mot grov brottslighet dränerar lokalpolisområdena på resurser, vilket innebära mer skada än nytta för polisverksamheten.
Polisen saknar grundläggande underlag och dokumentation om särskilda händelser. Det gör att effekterna blir svåra att mäta.
– Jag är inte ett dugg förvånad.
Det säger Johannes Knutsson, professor emeritus i polisforskning.
Knutsson har bland annat granskat polisinsatsen ”Rimfrost” som inleddes efter att en särskild händelse satts in mot den grova organiserade brottsligheten.
– Att sätta in den typen av händelser mot det här fenomenet – det finns ingen tankeverksamhet bakom det. Inom polisforskningen talar man om “send more cars-lösningar” vilket betyder att man tänker ”okej, här har vi mycket brott så då skickar vi mycket poliser dit” och hoppas att det ska lösa sig. Det vet vi att det inte gör, säger han.
Polisforskarens devis är att polisen måste vässa sin analys för att göra rätt saker. Att bara skicka folk räcker inte, menar han. Knutsson stämmer också in i kritiken om att uppföljningen brister.
– Polisen har ingen som helst förmåga att göra utvärderingar. Det innebär att man i såna här sammanhang bara berömmer sig själv. I fallet Rimfrost gjordes någon slags utvärdering. Ja, den var så skandalöst dåligt att det inte är sant.
Det är en väldigt skarp kritik.
– Ja, verkligen. Jag tror inte att folk inser hur illa ställt det är med polisen.
Svenska Dagbladet har sökt rikspolischef Anders Thornberg för en kommentar. Polisen har avböjt förfrågan.
I samband med en presskonferens på tisdagen duckade Thornberg frågan.
– Vi tar till oss rapporterna även om vi inte alltid delar alla uppfattningar. Men idag är jag här för att svara på frågor när det gäller samverkansrådet mot den organiserade brottsligheten, säger Thornberg.
I övrigt hänvisar polisen till ett skriftligt uttalande.
Där står att grundtanken är att polisreformen ska “skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen myndighet” i syfte att använda myndighetens samlade resurs på ett effektivt sätt. I uttalandet understryks att en särskild händelse är ”en ledningsform och inte ett verktyg för brottsbekämpning av grov organiserad brottslighet”.
Myndigheten invänder mot Riksrevisionens slutsats om att särskilda händelser som pågår länge gör mer skada än nytta.
“De eventuella konsekvenser som uppstår när extraordinära situationer föranleder förändrat resursbehov kan inte härledas till ledningsformen - utan är ett resultat av prioriteringar av den problembild som polismyndigheten för tillfället har att hantera”, skriver polisen.
Särskild händelse – polisens arbete
Vad är en särskild händelse?
Enligt polisens hemsida är en särskild händelse en ”plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för”. Hanteringen kräver därmed en speciell organisation och ledning.
Vem fattar beslut om att inleda en särskild händelse?
När något inträffar regionalt är fattar vanligtvis regionpolischefen beslut om att inleda en särskild händelse. Är det en nationell händelse fattar högsta chefen vid nationella operativa avdelningen, Noa, beslutet. Om de inte är i tjänst är det en polischef i beredskap som fattar beslutet."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram