Ingves & Ett Mail För Ett Decennium Sedan

2023-03-27
Det finns ett mail på bloggen från 2013....
Hej Carl!
Tack för ditt mejl. Ansvaret för att värna den finansiella stabiliteten delas av flera myndigheter. Förutom Riksbanken finns ett ansvar även hos till exempel Finansinspektionen och Riksgäldskontoret även om uppgifterna och verktygen skiljer sig åt. Riksbanken följer nära utvecklingen i hela det finansiell systemet och vi publicerar bland annat två rapporter varje år där vi ger vår syn på utvecklingen och de risker som vi ser. Om du vill fördjupa dig i våra analyser hittar du dom enklast på vår webbplats, www.riksbank.se. Jag vill passa på att säga att vi i våra analyser inte ser framför oss ett haveri av det valutafinansiella systemet, så som du skriver.
Men inom Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten ryms möjligheten att kunna ge likviditetsstöd till banker i svenska kronor och utländsk valuta om det skulle uppstå ett behov. Riksbanken har alltså god beredskap för att kunna agera om det uppstår störningar i det finansiella systemet, nationellt eller internationellt. Som ett led i denna beredskap har Riksbanken en valutareserv med tillgångar i utländsk valuta. Riksbanken kan alltså tillföra likviditet till marknaden såväl i svenska kronor som i utländsk valuta om det skulle uppstå ett sådant behov.
Bästa hälsningar,
Tomas Lundberg
Presschef
Sveriges riksbank
SE 103 37 Stockholm
https://www.svd.se/a/KnaL8o/ekonomer-fi-klarar-inte-att-halla-sverige-stabilt?fbclid=IwAR07OiuamElgehlRuR38lvqv7NDOoigRy7nSpwMv0sB38WCQLvMjiiLVnV0

I takt med att bankerna skakar vädrar ekonomer nu sitt missnöje med hur den finansiella stabiliteten sköts i Sverige. Det ger liv åt Stefan Ingves idé om att skapa en supermyndighet.
Birgitta ForsbergPublicerad 05:43

Dela artikeln:
Ekonomer: FI klarar inte att hålla Sverige stabilt

Vid ett tal inför Nationalekonomiska föreningen på Handelshögskolan i Stockholm sommaren 2013 pläderade den dåvarande Riksbankschefen Stefan Ingves för att slå ihop Riksbanken och Finansinspektionen.
– Ingves höll ett dunderanförande och sa att finansiell stabilitet och prisstabilitet måste skötas tillsammans, annars går det åt pipan. Ändå beslöt riksdagen att ge Finansinspektionen ansvaret för finansiell stabilitet och nu vet alla vad som hände, säger Klas Eklund, senior ekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram