Rättfärdigt Med Putin Inför Rätta Enligt Underlivsporslinet

2023-03-18
Ja vad kan det möjligen bli för någonting av detta 😉
Har vi kanske nämnt att det behövs internationell kontroll av regelefterlevnad under öppna och transparenta former och alltså inte som nu i form av bevarande av den Djupa Statens situation och växande inflytande.
https://www.di.se/nyheter/biden-rattfardigt-att-stalla-putin-infor-ratta/?fbclid=IwAR19bWpIf5JulVFZ0z93Jgo0Q7KA6B_LvVX68g7ys8--y-v0rM1ibj240T4
" Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag utfärdar en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. ICC motiverar sitt besked med landet för "olagliga deportation" av ukrainska barn.
Domstolen meddelar i ett uttalande att Putin kan "vara ansvarig för krigsförbrytelsen olaglig deportation av befolkning (barn) och olaglig överföring av befolkning (barn) från ockuperade områden i Ukraina till Ryssland."
ICC meddelar också man även utfärdar en arresteringsorder mot den ryska barnombudsmannen Maria Lvova-Belova.
Enligt ICC är brotten daterade från den 24 februari 2022, dagen då Ryssland inledde anfallskriget i Ukraina.
"Det finns rimliga skäl att tro att Putin har ett individuellt straffrättsligt ansvar för de tidigare nämnda brotten", heter det.
Tidigare har en granskning, som en grupp europeiska journalister ligger bakom, visat att runt 400 ukrainska barn förts över gränsen till Ryssland. Människorättsorganisationer befarar att siffran kan vara långt högre.
Zelenskyj: Historiskt beslut
Presidenten anklagas för att dels direkt vara ansvarig för att utföra brotten och dels för "misslyckande att utföra kontroll över civila och militära underordnade som utförde brotten, eller tillät deras utförande".
Från ukrainskt håll välkomnas beskedet från ICC.
President Volodymyr Zelenskyj hyllar på sociala medier vad han beskriver som det "historiska" beslutet och tillägger att beslutet kommer att leda till att ett "historiskt ansvar utkrävs".
"Det är ett historiskt beslut för Ukraina och hela systemet för internationella lagar", konstaterar Ukrainas riksåklagare Andrij Kostin.
Jan Hallenberg, forskningsledare vid Utrikespolitiska institutet, bedömer att åtgärden kommer att göra livet svårare för Putin på ett sätt:
– Det är inte ett reellt hot mot hans maktställning i Ryssland, men det begränsar hans möjligheter att agera som en världsledare på den internationella scenen utanför Ryssland.
Att arresteringsordern skulle riskera att kriget förlängs tror inte Jan Hallenberg, till skillnad från militäranalytikern Sean Bells slutsats i Sky News.
"Ingen betydelse"
Ryssland viftar dock bort betydelsen av arresteringsordern.
"Beslutet av den Internationella brottmålsdomstolen har ingen betydelse för vårt land, inklusive ur en rättslig synvinkel", hävdar det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova på sociala medier.
– Ryssland, likväl som ett flertal andra länder, erkänner inte domstolens juridiska befogenhet och ur en rättslig synvinkel saknar besluten från den här domstolen giltighet, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov till journalister.
Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev jämför arresteringsordern med toalettpapper.
"Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat en arresteringsorder mot Vladimir Putin. Jag behöver inte förklara VAR det här pappret borde användas", skriver han på Twitter, följt av en toalettpappersemoji.
Varken Ryssland eller Ukraina är medlemmar i ICC, men Kiev har accepterat domstolens juridiska befogenhet.
Fakta: ICC
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är en domstol som har sitt säte i Haag i Nederländerna. Den dömer i mål om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.
ICC inledde sin verksamhet 2002 och är ett komplement till Internationella domstolen i Haag (ICJ). ICJ dömer i mellanstatliga tvister och ICC dömer individer som har begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller varit medskyldiga i folkmord.
Domstolen aktiveras genom att en internationellt utsedd åklagare får en misstänkt person utlämnad från ett land där brottet begåtts, från det land där vederbörande är medborgare eller från ett tredje land om samtycke finns från någon av de två förstnämnda staterna.
När ICC kom till sågs det som en milstolpe i strävan för ett internationellt rättssystem. Men med åren har den allt mer kommit att kritiseras, bland annat för att vara politiserad. Det har också förekommit kritik mot att en övervägande del av dess arbete har riktats mot Afrika.
USA har återkommande motsatt sig domstolens arbete. 2020 riktades amerikanska sanktioner mot ICC-åklagaren Fatou Bensouda när hon sökte utreda möjliga krigsbrott under USA:s krig i Afghanistan."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram