Klimatmålsoroade Bensinmacksägare

2022-12-08
" Bensinbranschen sågar regeringens politik: "Naturligtvis oroliga"
Drivmedelsbranschen kommer inte att kunna klara sina klimatmål med minskad reduktionsplikt. Nu riktar en rad bolag kritik mot regeringens politik.
”Vi tror att vi förhoppningsvis kan resonera med dem och få dem att tänka om”, säger Per-Arne Karlsson, pr-direktör för St1 Sverige.
Regeringen har aviserat att reduktionsplikten ska sänkas till EU:s lägstanivå från 2024. Styrmedlet var tänkt att fungera som en övergångslösning för att minska de fossila utsläppen från transportsektorn tills omställningen till en eldriven fordonsflotta kommit längre.
Men nu kommer utsläppen att öka de närmaste åren istället. Vilket innebär att målet om 70 procent lägre utsläpp i trafiksektorn till 2030 inte kommer att kunna uppnås, enligt branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen, Drivkraft Sverige.
”Som vi förstår det drar regeringen i handbromsen under denna mandatperiod på grund av prisläget. Men de har inte presenterat något om vägen framåt för att få ner utsläppen. Är det meningen att man ska kraftigt dra upp reduktionsplikten från 2027? Annars måste de införa andra åtgärder för att kompensera”, säger Jessica Alenius, vd.
Ett ljus i mörkret är att sänkningen inte sker förrän om ett år, tycker Per-Arne Karlsson, pr-direktör för St1 Sverige.
”Vi är naturligtvis oroliga för reduktionsplikten. Men vi blev glada över att de inte införde förändringarna direkt. Det ger oss utrymme att diskutera med dem och vi tror att vi förhoppningsvis kan resonera med dem och få dem att tänka om”, säger han.
St1 driver hundratals bensinstationer under det egna samt Shells varumärke. Energibolaget tog ett investeringsbeslut om en produktionsanläggning av biodrivmedlet HVO i Göteborg i samband med att reduktionsplikten infördes.
Men trots de ändrade förutsättningarna ångrar bolaget inte investeringen.
”Vi måste ställa om för att finnas kvar som ett lönsamt och framgångsrikt företag om 15 år. Vi kan inte ha ett raffinaderi och en fossil verksamhet som pågår oförändrat bortom 2030. Då är vi inte med i matchen längre”, säger Per-Arne Karlsson.
Nya investeringsbeslut kan däremot påverkas av de förändrade förutsättningarna.
”Det kommer att bli svårare att få ett ja till nya investeringar i styrelserummet när det inte finns en tydlig och stabil lagstiftning att luta sig mot. Besluten kan dröja och nya anläggningar kan blir mindre än vad man hade satsat på annars”, säger Per-Arne Karlsson.
Även om det blir mindre biodrivmedel i den svenska dieseln väntar sig branschen inte att efterfrågan kommer att sjunka. OKQ8 erbjuder bland annat möjligheten att tanka med 100 procent biodrivmedel på över 300 bensinstationer, eftersom det efterfrågas av företagskunder som vill sänka transportutsläppen.
Med en sänkt reduktionsplikt är bolaget också öppet för att introducera nya produkter med högre inblandning än EU:s lägsta nivå.
”Vi har flera stora företagskunder som ser ett ansvar att minska utsläppen från transporterna, även om det är en utmaning att få helheten att gå ihop med ökade kostnader. Det finns ambitioner som sträcker sig bortom politiken”, säger Andréa Haag, hållbarhetsdirektör på OKQ8.
Det finns också en chans att de investeringar som redan gjorts i biodrivmedel kan få ner priset till en mer konkurrenskraftig nivå. Speciellt när flera makrofaktorer väntas påverka dieselpriserna.
”Prisgapet mellan förnybart och fossil diesel kommer att minska. Marknaden väntar sig att det fossila dieselpriset kommer att öka samtidigt som det kommer att produceras mer biodrivmedel i och med alla nya anläggningar som öppnas kommande år”, säger Jessica Alenius. "

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram