Svenskt Myndighetsbehov Enligt Tres Sverige-VD

2022-09-23

Som ska kontrollera enbart vilka, vem ......
Post- och telestyrelsens (PTS) beslutade tidigare att produkter från kinesiska leverantörer, som Huawei, ska portas från den svenska 5G-utbyggnaden, Ericsson tappade msrkandelar i Kina....
Ur artikeln ⬇️
Sverige behöver en myndighet som ansvarar för digital säkerhet och försvarsförmåga”
Den tillträdande regeringen måste rusta upp Sveriges digitala försvarsförmåga.
Ansvarsfördelningen mellan myndigheter måste bli tydligare, och samarbetet mellan myndigheterna och operatörerna som tillhandahåller digital infrastruktur måste fördjupas, skriver Tres Sverige-vd Haval van Drumpt.
Vi har nu haft val i Sverige för åttonde gången sedan internet blev ett verktyg att räkna med i den politiska opinionsbildningen.
Inför valet 1994 hade the World Wide Web på allvar börjat sprida sig i landets persondatorer, och president Bill Clinton och statsminister Carl Bildt utbytte det första e-postmeddelandet mellan två nationella ledare.
Då fyllde internets framväxt mig och miljoner andra världen över med tillförsikt. Vi var många som tänkte att i en digital värld, där var och en kan uttrycka sin uppfattning och delta i den poliska debatten, kommer demokratin att segra.
Men antidemokratiska krafter fick tillgång till samma verktyg, och de satte genast i gång att använda dem för att smutskasta åsiktsmotståndare och underminera förtroendet för samhällets institutioner.
Fientligt sinnade nationer började bygga förmågor att slå ut digital kommunikation. Samtidigt flyttade samhällsviktiga funktionen som nyhetsmedia, betalsystem, detaljhandel och en låg rad offentliga tjänster från analoga miljöer till internet.
Att samhället blev mer sårbart för angrepp var nog många beslutfattare medvetna om. Det var ett pris vi fick betala om vi ville vara med i den digitala omställningen, tycktes man anse.
Men det var och är feltänkt. Förmågan att försvara det digitala Sverige är lika viktig som skyddet av de fysiska gränserna.
Parallellen med vad som händer på energiområdet är uppenbar. På 1990-talet hade Sverige en robust energiförsörjning i världsklass.
Efter 30 år av kortsiktig politik har vi idag en energimarknad som inte är anpassad för kris och krig.
Nu behöver Sverige bygga upp den digitala försvarsförmågan. Vi behöver ett starkare skydd från angrepp från antidemokratiska krafter i allmänhet och från främmande makt i synnerhet.
Privata infrastrukturägare, som Tre, spelar en central roll för att skapa en robust digital infrastruktur, där kommunikation kan finna alternativa vägar även om delar slås ut.
Att landet har tre nationella mobilnät och en mångfald parallella fibernät är en stor tillgång.
Av samma skäl har jag i andra sammanhang tagit upp frågan om nationell roaming, så att alla i Sverige kan använda sina mobiler även om ett av de nationella näten upphör att fungera i kristider.
PTS inledde nyligen en förstudie för att analysera förutsättningarna.
Myndigheter som Försvarsmakten, Säpo, MSB, PTS, Myndigheten för psykologiskt försvar och Nationellt center för cybersäkerhet behöver samarbeta mer med varandra och med privata leverantörer som tillhandahåller digital infrastruktur.
Det handlar dels om att bygga mer robusta system, dels om att stimulera en vilja hos oss alla att försvara det digitala Sverige.
I andra länder ser vi mer utvecklat samspel mellan myndigheter som ansvarar för nationell säkerhet och operatörer av digital infrastruktur.
Våra systerbolag inom Tre-sfären får information från myndigheter exempelvis om förhöjd risk för cyberattacker. Vid cyberattacker i somras var de svenska myndigheterna tysta.
Vi fick veta om attacker och ökad hotbild från våra systerbolag inom Tre i Europa och kunde anpassa vår beredskap för attacker
Med rätt styrning och koordinering från den tillträdande regeringen kan vi tillsammans lyfta Sveriges digitala försvarsförmåga.
Om regeringen väljer att inte agera, och i stället pekar på de många myndigheter som delar ansvar för frågan, kommer Sverige med all säkerhet förbli sårbart för angrepp under lång tid.
Vi behöver en myndighet som svarar för digital säkerhet och försvarsförmåga. När cyberattacker kommer är de ofta koordinerade och syns i många länder samtidigt.
Sverige kan öka sin digitala försvarsförmåga markant om en snabbfotad, proaktiv myndighet bevakar våra gränser och larmar när de har underrättelser om större, koordinerade attacker.
Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram